De toan fan Jan Koops: "Verkiezings"

Jan Koops © Omrop Fryslân
"Binnen een weke kuwwe stemmen veur et Waeterschop én veur de Perveenciaole Staoten. En spietig genog stemmen we mit de lesten eins ok veur de Eerste Kaemer. Dat nuum ik spietig omreden daormit alle andacht weer uutgaot naor de lanelike kopstokken en de lanelike preblemen die oplost wodden moeten.
Et belang van perti'jen om vandaege-de-dag ok in de Eerste Kamer goed vertegenwoordigd te wezen is ommes vule groter as in eerdere jaoren. Dat komt deur de versnippering van et poletieke laandschop.
Deurdat d'r hieltied meer kleine perti'jgies opkommen en zitten kriegen in de Twiede Kaemer wodt et muuiliker en komme tot een regering. Dat hewwe de leste keer goed zien kund an de tied die et duurd het tot we weer een kammenet hadden.
De toan fan Jan Koops
Mar deurdat de Eerste Kamer tussentieds keuzen wodt, deur de Perveenciaole Staoten, bin daor de verholings vaeke krek even wat aanders as in de Twiede Kaemer en moet deur et kammenet zo now en dan anklopt wodden bi'j aandere perti'jen, buten de koalitie omme, om wetsveurstellen ok deur die Eerste Kaemer te kriegen.
Ok daoromme is et van groot belang en gao kommende woensdag veural wél stemmen. Waorop jim dan stemmen moeten? Now ja, dat moej'm vanzels hielemaole zels weten. Jim zullen oold, en hopelik ok wies, genog wezen om daor zels uut te kommen. Mar ik zol al wat andachtspunten mitgeven willen die veur mi'j altied mit bepaolen welke lieste en welke kandidaot mien stemme krigt.
Et eerste en belangriekste is: kiek veural niet alliend naor jow eigen belangen. De wereld is al vusen te vol mit de mentaliteit van ikke, ikke en de rest kan stikken. As die ontwikkeling him deurzet dan staot elk meenske doukies tegenover alle aandere meensken en hewwe gedonder over de onbenulligste zaeken wiels de grote preblemen oons boven et heufd gruuien.
Veur mi'jzels: as et veur een goeie verdieling eerliker is dat ik meer belasting betaelen moet as een aander, dan is dat mar zo. Jammer vanzels, mar waoromme zol een aander van de voedselbaank leven moet zolange ik mi'jzels meer as goed redden kan? En waoromme zol ik veur 75 henneweer Barcelona vliegen kunnen moeten as mit deur de uutstot van al die vliegtugen de wereld naor de bliksem gaot?
Die et versmeerd moet ok betaelen, dat is mien uutgaankspunt. Aj' alliend mit jow eigen belangen reken holen keert him dat op et lest trouwens ok tegen jowzels.
Twiede punt om reken mit te holen is de bestuurberhied van oonze perveencie en ons laand. D'r kun dan wel roeptoeters op liesten staon, mar hoe kundig bin zi'j as et op et maeken én uutvoeren van beleid ankomt? Kun ze mit zoe'n grote mond ok wel goed onderhaandelen? Of doen ze veural mit om 'tegen' te stemmen? Niet mitregeren willen mar tegen alles stemmen daor ze et niet mit iens binnen? Daorvan hewwe al te vule veurbielden.
Lessend was d'r iene die zee dat hi'j altied op een grote perti'j stemd hadde mar now een proteststemme uutbrengen zal op de BBB. Hi'j zee d'r votdaolik aachteran dat et warschienlik niet vule helpen zal, én dat hi'j him ok ofvreug of die perti'j wel genog kader het om op perveenciaol of lanelik nivo mit te dri'jen. "Kritiek op beleid is makkeliker as beleid maeken," zo zee hi'j. Ik mos votdaolik daenken an de LPF-toestanen. van jaoren leden.
Et dadde en leste punt dat ik maeken wil is: kieze es een keer bewust iene die op een op veurhaand niet-verkiesber plak staot. Deurbreek de logica en kedaverdiscipline van de perti'j van jow veurkeur en prebeer es een kandidaot naor boven te kriegen. En dan doel ik niet op die bekende liestdouwers die vaeke argens onderan op de lieste staon en al zegd hebben dat ze toch niet in de Staoten zitten gaon.
Zokke meneuvels vien ik volksverlakkeri'je en zollen verbeuden wodden moeten. We hebben nog een weke om d'r over nao te daenken. Laowe die tied goed bruken."