De toan fan Jan Koops: "Fakkels"

Jan Koops © Omrop Fryslân
"Oflopen weekaende het et stadtien Diepenheim zien naeme (of is et heur naeme?) meer as waormaekt. Dieper zinken as Diepenheim zundag dee, kan haost niet zo'k zo zeggen.
Of et now boeren uut de kontreinen van et kleinste stadtien van Twente zels weren of niet, of et komplotdaenkers, Forumstemmers of zokswat weren of niet, menister Sigrid Kaag wodde blokkeerd doe ze mit de auto d'r henne wol; ze waachten heur mit branende fakkels op en mit schelwoorden as 'hekse' wodde ze toereupen.
De toan fan Jan Koops
As Geert Wilders deur butenlaanders zo opvongen was dan was et laand te klein west en wodde d'r schaande van spreuken, veural deur de meensken die now veuran stonnen.
De meerste perti'jen in de Kaemer keuren de intimidaosie mit hadde woorden of. Mar juust de man die al lange beveiligd wodt, Geert Wilders, was aorig mild over de akties. Starker nog, meerdere keren het hi'j in de eupenbaorhied van Twiede Kaemer Kaag veur hekse uutmaekt. Daormit is hi'j veur mi'j dé man die dit soorte van walgelik gedrag uutlokt en anvietert.
Op Twitter kwam ik een opmarking tegen van een vrouw die heur zorgen maekte. "Et baangstigende is", zo zee ze, "dat disse meensken ok kiender hebben."
Ze het groot geliek. Wat veur toekomst gaowe in as kiender grootbrocht wodden mit dit soorte van veurbieldgedrag van heur oolden?
Waor gaowe henne as kiender et fesoen van huusuut niet meer mitkriegen. Hoe moe'n schoelemeesters en -juffen en lerers d'r mit an as dit gedrag op schoelen overneumen wodt?
Weethoevaeke bin d'r al lerers en schoelemeesters bedriegd deur de oolders in plak van dat zi'j kiender bi'jbrengen daj' te luusteren hebben naor de lerer of schoelemeester.
"Welkom in 1430", schreef een aander. Inderdaod, et liekt d'r op dawwe weer in de middeliewen belaand binnen.
Herman Pleij, de publicist die mit zien ogen twie verschillende kaanten uutkikt, die Herman Pleij mos votdaolik daenken an de Ku Klux Klan in Amerike, zo zee hi'j in Op-1. Ok de Ku Klux Klan gaot mit branende fakkels intimiderend deur de straoten. Wat et schorriemorrie in Diepenheim nog krekt niet hadde dat weren lange jurken en puntmutsen.
Et grote verschil mit de Ku Klux Klan was veural dat de Diepenheimers niks deden om heur gezichte onherkenber te maeken. Bliekber schaemen ze heur nargens veur en bin ze d'r juust groots op dat ze een politikus, daor ze et niet mit iens binnen, op disse wieze intimideren.
Jeroen Pauw schient him ofvraogd te hebben of vrouw Kaag et misschien ok wel een betien an heurzels te wieten hebben zol.
Et moet verdikkeme niet gekker wodden.
Dat zol Pauw dan ok zeggen kunnen over de oorlog in Oekraïne daor hi'j zoe'n ingriepend tillevisiepregramma over maekt het. Zegt hi'j zoks ok over mooie vrouwluden die deur mannen pakt wodden? "Dan haj' d'r mar niet zo mooi bi'jlopen moeten?"
Et soorte gedrag van de wat ik mar even nuum - iencelligen in Diepenheim, daor is gien enkel exkuus veur; et is op gien enkele wieze goed te praoten. Hebben ze daor dan wetten overtreden? Bliekber niet. Nargens staot daj' gien branende fakkels bi'j je hebben meugen; nargens staot daj' iene niet veur hekse uutschellen meugen. Mar elk meenske mit een betien verstaand zol toch weten moeten daj' zoks niet doen.
Waor is et misgaon bi'j disse meensken? Is dit et risseltaot van et komazupen dat in die kontreinen aorig populair bliekt te wezen?
"Wi'j raeken oons bedrief kwiet", zo wodde reupen. "Wi'j wo'n besteulen", zee een aander. Now, dDaor past dan mar iene reaktie bi'j: sluut jow an bi'j een poletieke perti'j of vakorgenisaosie of boerenklub die niét zo mar wat raost en ropt, mar die mit goeie argementen veur de dag komt; argementen die beter binnen as die now op taofel liggen om oons laand financieel en materieel leefber te holen. En veural ok sociaol zo'k d'r nog op anvullen kunnen. Ik bin bepaold niet van D'66, mar ik zol haost hopen dat Kaag de verkiezings wint."