De toan fan Jan Koops: "Demekraosie"

Jan Koops © Omrop Fryslân
Tegen Richard de Mos, de oold-wethoolder van Den Haag die verdocht wodt van korruptie en vrundtiespoletiek, wodde disse weke twie jaor gevangenisstraf eist.
Zien advekaot zee dat De Mos zels gien cent wiezer wodden was van beslissings die hi'j neumen hadde en daoromme niet 'korrupt' nuumd wodden mag.
De toan fan Jan Koops
Now wil ik drekt geleuven dat De Mos zels gien cent in eigen buse steuken het, daor is hi'j vusen te slim veur, neffens mi'j. Mar et is ál dudelik wodden dat zien perti'j - Groep de Mos/Hart voor Den Haag -aorig wat spoonsergeld kregen het van bevrunde ondernemers, in ruil veur vergunnings.
Kiek, dan kuj' wel beweren dat de man zels d'r niet rieker deur wodden is, mar deurdat zien perti'j zovule geld kreeg kon hi'j kampagne voeren, de verkiezings winnen, wethoolder wodden en dus invloed uutvoeren. En ok dát is een vorm van rieker wodden.
Mar goed, ik zol as ik De Mos was, d'r mar niet te wis van wezen, da'k over twie maond nog as vri'j man rondlopen zal.
Toegelieke blokkeert de Twiede Kaemer een debat mit premier Mark Rutte over et lobbyen van Neelie Kroes, de veuranstaonde VVD-vrouwe. Zi'j vreug in 2015, nao heur kommissaoriaot bi'j de Europese Unie, an veurziter Juncker of zi'j an et wark gaon moch veur taxibedrief Über. Juncker zee van 'nee', mar toch brocht Neelie Kroes de topman van Über in kontakt mit Mark Rutte.
De veur mi'j onofhaankelike politkus bi'j uutstek, Pieter Omtzigt, vreug daoromme een debat an mit de premier om him zien verhael doen te laoten. Mar zoas ik al zee, de Twiede Kaemer stemde tegen.
Ho even, zee ik de Twiede Kaemer? Nee, dat is gien goeie weergaove van de warkelikheid. De hiele Twiede Kaemer was et juust mit Omtzigt iens dat de premier uutleg te geven hadde, die hiele Twiede Kaemer, behalven de vier regeringsperti'jen.
Die vier perti'jen die wark maeken zollen van zonuumde ni'je poletiek, van transperaansie en eupenhied, zunder aachteraemerties, die vier perti'jen blokkeren now een oproep van álle aandere perti'jen in de Kaemer om eupenhied te geven over de lobbyzaeke van Neelie Kroes.
Dat vaalt mi'j slim of van de ChristenUnie, dat zi'j mitgaon in disse kedaverdiscipline. En ok van D66 had ik aanders verwaacht: juust zi'j hadden de mond vol van mitregeren willen onder de veurweerde van aandere, ni'je, poletiek. Daor is an now toe niks van terechtekommen. Et liekt d'r juust op dat fouten hieltied meer toedekt wodden, dat oplossings vertraogd wodden en muuilike beslissings veuruutscheuven.
Deur dit soorte van stemmeri'je van de vier regeringsperti'jen liekt et d'r op dat aachter de poletieke beslissings een flinke invloed zit van lobbyisten en orgenisaosies die daorin aktief binnen. Niet et in oons laand gellende poletieke systeem het de touwgies in hanen, zo liekt et, mar de infermele leiders. De meensken mit et meerste geld en de beste praotiesmaekers gaon hierdeur meer en meer de dienst uutmaeken.
En et bizundere is dat die vier perti'jen vier jaor leden dan wel een meerderhied hadden in oons laand, mar tegenworig al lange niet meer.
Neffens verkiezingsonderzuuksburo Ipsos zollen de vier koalisieperti'jen, as d'r veurige weke verkiezings west weren, nog mar 59 zitten in de Twiede Kamer overholen hebben van de 78 die ze bi'j de leste verkiezings nog kregen.
Alle aandere pertijen zollen mitmekeer dus 91 zitten kriegen. 91 om 59.
Now zitten d'r in de regering drie perti'jen die in heur naeme et woord demekraoten, demekraotisch of demekraosie staon hebben. En laot et now ok juust die drie perti'jen wezen die, saemen mit de ChristenUnie, een ophelderingsdebat blokkeren over wat liekt te wezen een niet-weenskelike invloed van buten op de poletiek. Zi'j weten ommeraek goed dat een meerderhied in et laand opheldering wil, mar omreden ze op et pluche zitten holen ze mekeer de haand boven et heufd.
Hoezo, demekraotisch? Ik heb daor mar ien woord veur: Schandaolig.
Et liekt d'r op dat Omtzigt meer en meer geliek krigt mit zien uutspraoke van jaoren leden, dat oons laand wel wat weg het van een bananemonarchie.