Dizze santjin partijen dogge op 15 maart mei oan de Steateferkiezingen

De Steateleden harkje nei Matthijs de Vries (ChristenUnie) © Hoge Noorden / Jacob van Essen
Der dogge santjin partijen mei oan de Provinsjale Steateferkiezingen yn Fryslân op 15 maart. Dat is niiskrekt bekend wurden.
Op in iepenbiere sitting fan it sintraal stimburo binne de listen fêststeld. Earder dizze wike moasten de partijen har listen ynleverje: santjin partijen foldogge oan de easken en steane dus op 15 maart op it stimformulier.
Fierwei de measte partijen dienen fjouwer jier lyn ek mei oan de Steateferkiezingen, mar der binne ek in pear nije: JA21, BVNL, de AWP en de BoerBurgerBeweging. Jezus Leeft woe ek meidwaan, mar dy partij sammele net genôch hantekens.
Dizze partijen dogge mei op 15 maart:

CDA

Listlûker: Friso Douwstra
Fjouwer jier lyn: 8 sitten

Forum voor Democratie

Listlûker: Albert van Dijk
Fjouwer jier lyn: 6 sitten

Partij van de Arbeid

Listlûker: Edou Hamstra
Fjouwer jier lyn: 6 sitten
Edou Hamstra, listlûker foar de PvdA © Hoge Noorden / Jacob van Essen

VVD

Listlûker: Avine Fokkens
Fjouwer jier lyn: 4 sitten

FNP

Listlûker: Sijbe Knol
Fjouwer jier lyn: 4 sitten

GrienLinks

Listlûker: Charda Kuipers
Fjouwer jier lyn: 3 sitten

ChristenUnie

Listlûker: Matthijs de Vries
Fjouwer jier lyn: 3 sitten

PVV

Listlûker: Max Aardema
Fjouwer jier lyn: 3 sitten
Max Aardema, listlûker foar de PVV © Hoge Noorden / Jacob van Essen

SP

Listlûker: Hanneke Goede
Fjouwer jier lyn: 2 sitten

D66

Listlûker: Danny van der Weijde
Fjouwer jier lyn: 2 sitten

Partij voor de Dieren

Listlûker: Menno Brouwer
Fjouwer jier lyn: 1 sit

50Plus

Listlûker: Herman Nota
Fjouwer jier lyn: 1 sit

JA21

Listlûker: Maarten Goudzwaard
Fjouwer jier lyn: net meidien
Maarten Goudzwaard, listlûker foar JA21 © Hoge Noorden / Jacob van Essen

BVNL

Listlûker: Johan Talsma
Fjouwer jier lyn: net meidien

Provinciaal Belang Fryslân

Listlûker: Sandra de Jong-Snip
Fjouwer jier lyn: 0 sitten

AWP voor Water, Klimaat en Natuur

Listlûker: Frans de Graaf
Fjouwer jier lyn: net meidien

BoerBurgerBeweging

Listlûker: Abel Kooistra
Fjouwer jier lyn: net meidien
De ferkiezingen foar it Wetterskip Fryslân binne ek op 15 maart. Dêr dogge yn Fryslân alve partijen oan mei: CDA, Water Natuurlijk, PvdA, FNP, VVD, Lagere Lasten Burger, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, BoerBurgerBeweging, BVNL en AWP voor Water, Klimaat en Natuur.
Sjoch foar mear ferkiezingsnijs op ús dossierpagina.