Kampanje 'Ik pas' ropt op om dizze moanne alkohol stean te litten

© ANP
Mei de kampanje 'Ik pas' roppe GGD Fryslân en Verslavingszorg Noord-Nederland op om de hiele moanne jannewaris gjin alkohol te drinken.
Der is bewust keazen foar jannewaris foar dizze kampanje. "Veel mensen hebben juist in het begin van het nieuwe jaar goede voornemens, zoals een gezondere leefstijl en daar past dit goed bij", seit Harma van der Roest fan GGD Fryslân.
Fryslân is in 'koprinner' wat it gebrûk fan alkohol oanbelanget. "Het gaat dus niet zo goed, we zijn een koploper ten opzichte van andere regio's. Dat is zorgelijk. Want alcohol zorgt voor veel lichamelijke en geestelijke problemen."
Op de webside ikpas.nl is mear ynformaasje te finen.
It doel fan de kampanje is om minsken bewust te meitsjen fan it alkoholgebrûk. "Door het een maand lang te laten staan, word je je bewust van wat het met je doet. Dat je positieve ervaringen krijgt. Je gaat beter slapen, je huid gaat er beter uitzien."
Santich prosint slagget it om it fol te hâlden. "Ze worden zich meer bewust wanneer ze wel en niet drinken en leren om nee te zeggen." Se fine it wol dreech mar krije stipe troch mails en troch mei te dwaan prate se der ek mei oaren oer. "Het zou natuurlijk mooi zijn als je de rest van het jaar mindert of zelfs stopt met het drinken van alcohol."
Dit jier is Tjits de Fryske ambassadeur fan de kampanje, bekend fan har vlogs by Omrop Fryslân. Se dielt dêryn har ûnderfiningen. "We hopen dat het stimulerend werkt om ook mee te doen."