FIDEO: Tsjerketsjinst út de Martinistjerke yn Frjentsjer

Omrop Fryslân stjoert alle sneinen in tsjerketsjinst mei in oekumenysk karakter út. Dizze moanne komt de tsjinst út de Martinitsjerke yn Frjentsjer.
Foargonger fan dizze tsjinst op earste krystdei is dûmny Sytze Ypma. It oargel wurdt bespile troch Jochem Schuurman. Fierders wurkje mei: Sophia Faltas (sang) en Annamarije Zondervan (trompet).