Dit Fryske artikel is skreaun troch in robot, en hy leit sels út hoe

In robot © ANP
It wurdt hieltyd ienfâldiger om keunstmjittige yntelliginsje yn te setten foar alledeiske taken. Sûnt ferline wike is in testferzje fan ChatGPT foar it grutte publyk te brûken, en dy kin in aardich wurdsje Frysk.
Nijswebside Bright frege de robot al om in artikel yn it Hollânsk te skriuwen, mar it docht bliken dat GPT-3 ek aardich mei it Frysk oerwei kin. ChatGPT hat ûndersteand artikel sels skreaun, mei de opdracht 'Skriuw in artikel wêryn't GPT-3 en ChatGPT útlein wurde foar omropfryslan.nl, oan de hân fan fjouwer fragen'.
Flaterfrij is it artikel net en de sinskonstruksjes binne hjir en dêr ek wat nuver, mar it ferhaal is wol te begripen.
Mei dizze opdracht skreau de robot dit artikel © Omrop Fryslân
GPT-3 en ChatGPT binne twa nije technologiën ûntwikkele troch OpenAI dy't in revolúsjonêre stap foarút betsjutte yn it kommunikaasjeproses tusken kompjûters en minsken.

Wat is GPT-3?

GPT-3, dy't stiet foar Generative Pretrained Transformer 3, is in grut taalmodel dat traind is om te reagearjen op in breed oanbod fan petearen. It brûkt in neural netwurk-ark, dat in soarte fan kunstmjittige yntelliginsje is, om te analysearjen en te reagearjen op tekstberjochten.

Wat is ChatGPT?

ChatGPT is in tapassing fan GPT-3 dy't spesifyk ûntwikkele is om te wurkjen yn in chatomjouwing. It wurket troch in tekstberjocht te analysearjen en te fergelykjen mei syn grutte databank fan eardere petearen. Dêrnei generearret it in reaksje dy't passend is yn it petear en dy't in natuerlike taal brûkt.

Hoe wurdt ChatGPT brûkt?

ChatGPT wurdt brûkt yn in ferskaat oan omjouwings, wêrûnder yn klantstsjinst, yn spultsjes, en yn oare sosjale media-oanwêzichheid. It makket it makliker foar minsken dy't mei kompjûters wurkje om te helpen by it beantwurden fan fragen of it oanbieden fan help oan klanten, wylst it ek in natuerlike en persoanlike reaksje generearret.

Kin ChatGPT Frysk skriuwe?

Ja, ChatGPT kin Frysk skriuwe troch syn kapasiteit om te analysearjen en te fergelykjen mei in grutte databank fan eardere petearen. It kin ek leare fan nije petearen en syn reaksjes dêrop oanpasse, sadat it stadichoan better wurdt yn it brûken fan Frysk en oare talen. Dit betsjut dat ChatGPT in krêftige ark is foar minsken dy't Frysk brûke wolle yn harren kommunikaasje mei kompjûters.
Brûkers kinne sels chatte mei ChatGPT en sa opdrachten jaan en fragen stellen. It kin sels teksten skriuwe, of in tekst begrypliker meitsje of gearfetsje. De makkers warskôgje wol foar de beheiningen fan it model: wat hy skriuwt kloppet lang net altiten. Sa tinkt it model bygelyks dat Andries Noppert in reedrider is dy't yn Grou berne is.