De toan fan Jan Koops: "Nedersaksenlijn"

Jan Koops © Omrop Fryslân
"De Drentse dippeteerde veur vervoer, vrouw Nelleke Vedelaar, is kwaod; kwaod op et kammenet. Dat komt zo:
In et regeerakkoord is 7,5 miljard uuttrokken veur wat nuumd wodt infrastruktuur. Daorbi'j gaot et veural over et anleggen en uutbreiden van wegen, spoorlijnen en vliegvelden.
Now is al jaoren dudelik dat et in et Noorden op een tal plakken ontbrekt an een goeie infrastructuur. Vrouw Vedelaar nuumde as veurbeeld et spoortrajekt vanuut Zwolle et Noorden in. Bi'j Meppel bin grote preblemen die wekeliks veur negen uren oponthoold zorgen. Negen uren, da's mitmekeer een hiele dag te laete kommen van warknemers, schoelekiender of et mislopen van ere ofspraoken.
De toan fan Jan Koops
Bi'j Meppel zollen op zien minst meer sporen et Noorden in moeten om et prebleem oplossen te kunnen. Mar et minesterie het weten laoten dat et kneuppunt Meppel gien prioriteit het omreden die 7,5 miljard bedoeld wezen zollen veur et ontsluten van woongebieden. Dat bedrieven heur niet meer in Meppel en daorboven vestigen willen of heur bedrievighied verplaetsen naor aandere gebieden of zels stoppen moeten, dat is bliekber van gien enkel belang. Schaande vien ik dat.
Daornaost kwam ok et trejekt Emmen-Veendam naor veuren. Aj' vanuut Twente mit et spoor naor Grunningen willen, dan moej' in Emmen uutstappen, de bus naor Veendam nemen en dan daor weer de trein in naor Grunningen. Vrouw Vedelaar het daor een mooie oplossing veur bedocht, vint ze zels. Zi'j wil op et trejekt van 44 kilemeter tussen Emmen en Veendam een spoorlijn anleggen laoten. De kosten bin neffens heur mar 75 miljoen. Dat is mar ien-duzendste van et totaole bedrag dat et kammenet in et regeerakkoord zegde liggen te hebben veur infrastructuur.
Ien-duzendste mar nee, et Noorden is goed as melkkoe, mar goed veur die koe zorgen: ho mar! Et wodt tied dat vanuut de regio meer drok uutoefend wodt in Den Haag.
As wi'j now es in Grunningen de gaskraene dichtedri'jen veur de rest van et laand. As de Friezen now es heur melk niet meer leveren an de rest van Nederlaand, mar alliend mar in de eigen perveensie holen of exporteren naor et buterlaand. En in Drenthe zit de grootste eerpelzetmeelfebriek van de wereld. As die ok es besluten zol niet meer an de rest van et laand te leveren. Hoe zollen ze dan in Den Haag reageren? Ze zollen een ongekende hongerwinter ingaon.
Ze weten et daor wel: zo zitten wi'j noordelingen niet in mekeer. Temeensen: nog niet. Mar as ze in Den Haag zo deurgaon, dan keert de wal et schip een keer. Dat ja: vrouw Vedelaar is terecht kwaod op et kammenet.
Mar ik bin ok kwaod op vrouw Vedelaar. Ze maekt iene grote fout as et gaot om de naemgeving van et trejekt Emmen-Veendam. Omreden mit die deurtrokken spoorlijn Twenten, Drenten en Grunningers letterlik mit mekeer verbunnen wodden, het zi'j veur et trejekt de naeme Nedersaksenlijn bedocht. Kiek. en dat is mi'j now min naor 't zin.
Want krekliek as Asterix en Obeliks in een klein Gallisch dörpien wonen binnen et Romeinse riek, zo wonen d'r ok Nedersaksen in et zuden van de perveensie Frieslaand; wi'j numen heur Stellingwarvers. As vrouw Vedelaar echt een Nedersaksenlijn maeken wil, laot heur dan ok veurstellen een lijn Emmen-Beilen-Et Vene an te leggen. Ik raom dat op 150 miljoen; twie-duzendste van et lanelike budget veur infrastructuur. Een ni'j stesjon huuft d'r niet te kommen. Beilen het al iene en ok et stesjon Oosterwoolde-Centraol ligt nog klaor om openi'j ansleuten te wodden op et spoornet.
De Westerlingen die graeg golfen willen op de baene van de Hildenbarg die kun zels et geld wel opbrengen veur et ni'je stesjon Appelsche-Zuud. Mit drie-duzendste van et totaole budget biwwe hier dus al tevreden. En dat wiels in de drie Noordelike perveensies tien percent van de bevolking woont.
Nog es: schaande dat haost ál et geld uutgeven wodden moet buten oonze regio omme. Ok dat is weer reden genog veur et invoeren van een distriktenstelsel bi'j lanelike verkiezings.