Groene Ster Duurzaam: festivals yn de takomst ek net yn Griene Stjer

Theo van Gelder © Omrop Fryslân / ANP
"Een kansloze missie en verspilde moeite." Sa omskriuwt foarsitter Theo van Gelder fan de stichting Groene Ster Duurzaam de winsk fan de gemeente Ljouwert om mei in nij bestimmingsplan festivals ta te stean yn natuergebiet de Griene Stjer by Ljouwert.
"Wat de gemeente met het aanpassen van de omgevingsvergunning niet voor elkaar kon krijgen, zal ze met een nieuw bestemmingsplan ook niet lukken", tinkt Van Gelder. "Europese natuurbeschermingsregels verbieden het houden van festivals in natuurgebieden."
De stichting fjochtet al jierren de fergunnings foar de festivals yn de Griene Stjer oan, om't dy yn har eagen yn striid binne mei natuerbelangen. Ferskate kearen koene festivals op it lêste momint net trochgean om't de fergunning net goed wie.
Tiisdei waard bekend dat it festival Welcome to The Village foar 2023 útwykt nei in oare lokaasje. Se wolle net op 'e nij it risiko rinne dat se it festival op it lêste momint skrasse moatte. De festivals Psy-Fi en Promised Land ferhûzje ek.

"Echt een leuk festival"

Van Gelder seit mei klam dat it him net om de festivals op himsels giet. "Met name Welcome to The Village zit ook bij ons in het hart, dat is echt een leuk festival." Mar it kin neffens de stichting gewoan net yn, of tichtby, in natuergebiet lykas de Griene Stjer.
De stichting seit it spitich te finen dat de gemeente fêsthâlde wol oan de Griene Stjer as festivallokaasje. "Er is al heel veel geld weggegooid met allerhande procedures, laten we dat nu voorkomen."
Anders is er altijd wel een boer die 20 hectare grond wil verhuren.
Theo van Gelder
Van Gelder jout oan graach mei de gemeente meitinke te wollen oer in oare lokaasje, bygelyks oan de westkant fan de fleanbasis. "Daar is minder natuur. En anders is er altijd wel een boer die 20 hectare grond wil verhuren. Zo doen ze dat bij Lowlands ook, en daar komen zonder problemen tienduizenden bezoekers."
Neffens Van Gelder sil de stichting ek it nije bestimmingsplan kritysk besjen. De stichting bliuwt dan ek aktyf. "Het blijft een risico, dus we blijven dit bewaken. Wij zijn allemaal vrijwilligers, dus het kost ons alleen veel tijd. De enige kosten die we maken zijn de griffierechten, en die krijgen we meestal terug omdat we de betreffende zaak hebben gewonnen."