Nij stroomstasjon yn Ljouwert om kapasiteitsproblemen op te lossen

Heechspanningskabels © ANP
Om de kapasiteitsproblemen op it stroomnet op te lossen, komt der in nij heechspanningsstasjon yn Ljouwert. De gemeenteried is woansdei oer dit plan fan de netbehearders Liander en TenneT bypraat.
It stasjon moat op syn lêst yn 2027 oan de Hendrik Algrawei, by de brêge oer de Swette komme.
Dit stasjon moat de kapasiteit op it stroomnet yn en om Ljouwert fergrutsje. Dat jildt foar de ôfnimmers fan elektrisiteit, mar ek foar bedriuwen dy't weromleverje op it net. Ut ferskate ûndersiken docht bliken dat ekstra ynvestearrings nedich binne.
Húshâldens sille net yn de problemen kommen, bedriuwen wol. "Veel bedrijven stappen sneller dan voorzien van het aardgas af. De overstap naar elektriciteit legt daarmee extra druk op de capaciteit van het netwerk rond Leeuwarden", lit de gemeente yn in parseberjocht witte.
TenneT moat earst de grûn oan de Swette noch keapje. Foardat it heechspanningsstasjon der is, sille de netbehearders op in oare wize besykje romte te krijen op it stroomnet.
"Door de vraag naar en aanbod van elektriciteit beter op elkaar af te stemmen, kan de beschikbare capaciteit beter worden verdeeld. Ook wordt onderzocht of bedrijven onderling afspraken kunnen maken op welke momenten zij het meeste stroom nodig hebben."