De toan fan Jan Koops: "NCTV"

Jan Koops © Omrop Fryslân
"Mien eerste account op sociaole media was bi'j Hyves. Niet da'k daor now zo vule mit dee, mar toch. Ik wol wat bi'jblieven in de digitaole wereld en miende d'r goed an te doen, ok al om te weten waor de kiender en kleinkiender heur mit doende hullen.
Nao Hyves bin 'k lid wodden van de opvolger, Facebook, en veerder ok van LinkedIn, Twitter en Instagram. Ik wol ja bi'jblieven.
En zo kriej' tenmeensen ok nog es zaeken mit van femilie, kunden of kollega's, diej' aanders niet weten zollen. Veul meensken beparken heur kommunikaosie ommers tot die sociaole media.
De toan fan Jan Koops
Dat kuj' spietig vienen of zels verkeerd, mar daor frustreer ie alliend jezels mar mit: die meensken zullen heur gedrag niet anpassen an mien frustraosies. En aj' bi'jgelieks op Twitter de juuste meensken volgen, dan kriej' ok nog es infermaosie die de gewone media je niet zien of heuren lat.
Zo kwammen mi'j gister wat filmpies en berichten onder ogen die de waorhied van een bericht van begin disse weke an et locht brochten. Deensdag ston in de kraante dat de NCTV, de Nationaol Koördinater Terrorismebestrieding en Veilighied, him zorgen maekt. Now is dat veur zoe'n funktie een goeie eigenschop donkt mi'j, aanders hej' bi'j die organisaosie niks te zuken.
Mar, naost de al langer durende drieging van de jihadistische beweging van in oons laand zoe'n 500 meensken, en de zonuumde omvolkingstheorie daor de publieke omroeporgenisaosie Ongehoord Nederlaand him an schuldig maekt, is d'r de leste tied een ni'je ontwikkeling daor de NCTV veur waorschouwt, en dat is et extremisme tegen de overhied.
Sund de invoering van de coronaregels is dat antioverhiedsextremisme stark in opkomst. Dat wodde dudelik deur de fakkelman bi'j et huus van Hugo de Jonge, deur demestraosies daor aorig wat vernielings bi'j te passe kwammen en laeter deur dié boereakties daor barms in de fik steuken wodden of menisters dood weenskt wodden.
En gister kwam d'r op Twitter een filmpien veurbi'j daorin Thierry Baudet eupenlik angaf niet meer veur et Nederlaanse leger te wezen omreden die, zo zee hi'j: "oonze vrund Ruslaand anvallen wil". Oonze vrund Ruslaand. Zol mit die Baudet eins wel een zinnig gesprek te voeren wezen over zien vrundenkeuze? En ok was d'r een video daorin fakkelman Max, die bi'j de veurdeuren van menisters langes gong, opreup tot een burgerwacht en een burgerpelisie. Hi'j raoskalde over vaccinaosiemoord en massaole onteigenings. Thierry en Max, waor zol et misgaon wezen bi'j beide mannen?
En dan was d'r nog et bericht dat Elon Musk, de man die Twitter veur een megabedrag overneumen het, dat die Musk Twittervolgers in Amerike opreup om Republikeinen te stemmen. Doe hi'j Twitter overnam weren d'r al vule die heur account opzegd hebben, mar nao disse leste oproep gongen nog hiel wat meer meensken vot.
De sociaole media blieken ok hieltied meer a-sociaol te wodden. Aj' lezen wat veur bagger meensken bi'jtieden over heur henne kriegen. Bah! En dat Musk republikein is, da's zien goed recht, mar dat et meugelik is om as eigener van zoe'n bedrief as Twitter de wereldpoletiek beïnvloeden te kunnen, dat vien ik griezelig. Daor kan oonze Nationaol Koördinater Terrorismebestrieding en Veilighied vanzels niks an doen, mar et helpt him niet om de bedriegings in oons laand in te dammen.
Dat geldt trouwens ok veur et regeringsbeleid. Neem now de vergoeding die de energiemaotschoppi'jen doukies kriegen bi'j de invoering van et priesplefon. Zi'j beuren de kommende wintermaonden van de overhied een vusen te hoge pries. Een anneumen motie van Pieter Omtzigt hadde vraogd an die maotschoppi'jen alliend de inkooppries te vergoeden plus de kosten, mar et liekt d'r nowop dat zi'j de dubbele pries kriegen en dus megaweensten maeken zullen. En now meugen jim raoden wie uutaendelik opdri'jt veur dat geld. Kiek, dát lees ik dan ok weer in de sociaole media.
Mar et bin ok dát soorte van berichten die voer binnen veur de antioverhiedsextremisten. Naost et waorschouwen veur die extremistische elementen zol de Nationaol Koördinater d´r daoromme goed an doen en hole ok de overhied een spiegel veur. Want aj' wanbeleid voeren, dan komt dat as een boemerang weer op jow of."