De toan fan Jan Koops: "Reptielen"

Jan Koops © Omrop Fryslân
"Eregister stemde een grote meerderhied van de Twiede Kaemer veur et veur een weke uutsluten van heur kollega Thierry Baudet bi'j debatten. Twie leden stemden tegen en de frakties van de PVV en van Forum veur Demekraosie stapten hielemaole op doe et op et stemmen ankwam.
Zi'j bin d'r principieel op tegen dat kaemerleden over aandere kaemerleden een oordiel uteren deur over heur te stemmen. Geert Wilders en Thierry Baudet zeden et beidend letterlik.
De toan fan Jan Koops
Doe docht ik: Hoe hypokriet kuj' wezen? Wilders en Baudet staon juust altied veuran om aandere kaemerleden te veroordielen en uut te maeken veur van alles en nog wat.
Hoe kuj' dan mit dreuge ogen weglopen as et d'r op an komt om zoks ok es officieel vaaste te leggen?
Baudet keek destieds vremd op doe et kammenet in zien gehiel opstapte doe Baudet verdochtmaekings over menister Kaag uutstruuide. Nog gien maond laeter stapt hi'j zels op. Dat kuj' principieel numen omreden ie niet mitstemmen willen, mar klaeg dan niet as aanderen ok es opstappen omreden ok zi'j heur principes hebben.
Caroline van der Plas stemde tegen omreden ze et ondemekraotisch vun. Hèn? Wat is d'r ondemekraotisch an aj' iene een tik over de vingers geven as die demekraotisch vaastlegde ofspraoken mit zin ontlopt? As een pelisie iene anhoolt omreden die te hadde reden het en die hadrieder bliekt ok pelisie te wezen dan gaon wi'j d'r van uut dat d'r wél een boete geven wodt en dat pelisies mekeer niet de haand boven et heufd holen.
Kiek, dat et niet de schoonhiedspries verdient om over mekeer te stemmen, daor kan 'k inkommen, mar dan moej'm vlogge zien daj'm et aanders regelen, bi'jgelieks deur zoks over te laoten an onofhaankelike kemissies. Mar zolange dat niet gebeurd is, moej'm et doen mit zo et now regeld is.
Ik hebbe d'r trouwens hielemaole gien fedusie in dat Wilders en Baudet et mit een uutspraoke van zoe'n onofhaankelike kemissie iens wezen zullen. Nee, dán is et weer een uutspraoke van een deur de elite anstuurd kluppien. Hoe et ok regeld wodt, veur de beide mannen is et niet goed of et is verkeerd.
Now laot mi'j dan es zeggen wat ík niet goed vien én dus verkeerd, en dat is dat d'r in oons demekraotisch bestel iene mitdöt die de demekraosie om ziepe helpen wil. Disse weke gaf Thierry Baudet een interview daorin hi'j zee groot fan van Vladimir Poetin te wezen; dát is neffens him de man die de wereld redden zal.
Ja, heur, de hiele wereld is gek omreden et Oekraïne helpen wil om uut de klauwen van Ruslaand te blieven, mar d'r is iene die et locht zien het, oonze verlosser Thierry Baudet.
En now dochten jim et slimste had te hebben? Nee heur, et het blieken daon dat Baudet inspireerd is deur de Engelsman David Icke. David Icke, ik hadde nog nooit van de man heurd, mar die Icke is dé komplotdaenker b'j uutstek. Hi'j beweert dat de wereld regeerd wodt deur zonuumde Illuminati, een ras van butenaordse reptielen. Zi'j kommen van oorsprong uut et sterrebeeld Draco, mar huzen al duzenden jaoren in ondergroonse kompleksen op eerde. Icke zol mit veurmaolige CIA-agenten praot hebben die zeden dat zien bewerings kloppen kunnen.
Die Icke, daor is Baudet dus deur inspireerd. En as et gemientebestuur van Amsterdam et niet tegenhoolt zal diezelde Icke op 6 november een lezing geven op de Dam. Et is te hopen dat vrouw Halsema mit heur gemienteraod besluut die Icke niet toe te laoten. Hi'j was ok de inspirater van de man die in 2020 een explosie veroorzaekte in Nashville, Amerike.
Neffens Icke nemen haegedismeensken de wereld over, is de holocaust nep en verspreiden Joden corona. Op internet schreef iene: As Icke een haor in zien soep vient, dan daenkt hi'j dat d'r een weerwolf in de keuken staot.
Ok Thierry Baudet beweerde "We wo'n regeerd deur kwaodaordige reptielen. De ienige die oons redden kan is de duustere ridder Vladimir Poetin. Poetin moet winnen en we moe'n doen wat we kunnen om him te steunen."
Now vraog ik mi'j of: Is d'r ok een psychiater in de zael van de Twiede Kaemer?"