"Johan Remkes hie it wurd 'kloof' better net brûke kinnen"

Caspar van den Berg © Omrop Fryslân
Johan Remkes hie it wurd 'kloof' yn syn stikstofrapport better mije kinnen, fynt heechlearaar bestjoerskunde Caspar van der Berg fan Campus Fryslân.
It wurd wurket by guon as in reade lape, wylst it by oaren fan de skouders glidet. Van der Berg stelt dat in spjalt in gefoel is en net mjitber. Wat hy al sjocht en mjitte kin binne tanimmende ferskillen tusken bepaalde gebieten.
Caspar van der Berg oer de 'kloof' dy't Johan Remkes oanhelle
"Als het over 'kloven' gaat dan gaat het over een dominante groep en een minder dominante", seit Van der Berg. "De groep die er last van heeft gebruikt 'm wel, de anderen niet. Ik vind eigenlijk het gesprek over een 'kloof' minder productief."

Ferskillen tusken gebieten

Van der Berg sjocht benammen ferskillen tanimmen tusken gebieten. Hy fynt dat ek in bettere beneaming: "Sommige regio's zijn bijvoorbeeld gespiegeld. Neem sociale cohesie. Daar zie je in Amsterdam niet maar hier in Fryslân wel."
Mar oarsom ek: "Economie en toegang tot voorzieningen zijn twee aspecten van brede welvaart die in Amsterdam hoog scoren, maar in Fryslân zie je juist zorgen." Dêr moatte beliedsmakkers yn Den Haag dan ek better rekken mei hâlde.
Johan Remkes by de presintaasje fan syn stikstofrapport © ANP
Van der Berg fynt dat Remkes mei syn rapport al de spiker op 'e kop slacht. Benammen om't it oer folle mear giet as stikstof allinnich. "Hij stelt dat hij in de gesprekken die hij heeft gevoerd veel heeft teruggekregen dat het niet alleen om stikstof gaat. Het gaat ook om de verhouding tussen verschillende type gebieden in Nederland en de erkenning van de problematiek in elk gebied."

Leefberens

It draait dan om de folsleine takomst en leefberens fan de lânbougebieten. Van der Berg hopet dan ek dat it kabinet de oanbefellings serieus nimt: "Ze moeten niet alleen komen met een perspectief voor de landbouw alleen. Ze moeten ook kijken naar het platteland. Meer de moeite nemen om te begrijpen wat de zorgen en noden zijn van de inwoners in gebieden die verder van Den Haag liggen."