De toan fan Jan Koops: "Tegenstriedig"

Jan Koops © Omrop Fryslân
"Oflopen zundag kreeg ik een mailtien van iene die wel vaeker op mien kollums reageert. Ik zol neffens him tegenstriedig en niet konsekwent wezen.
Now zullen jim mi'j niet zeggen heuren dat ik nooit es tegenstriedig of inkonsekwent wezen zal, mar de argementaosie van de schriever sleug naor mien gedaachten nargens op.
De toan fan Jan Koops
Hi'j vun et tegenstriedig en niet konsekwent dat ik in een kollum zegd hadde gien fan van de regering te wezen en dat ik et in een mailtien naor de schriever veur dezelde regering opneumen hadde. En dat omreden ze allemaole opstapt weren doe Thierry Baudet weer es iene van zien komplotgedaachten de Twiede Kaemer inslingerde.
An de iene kaante bin ik dus gien fan van et kammenet, mar an de aandere kaante nam ik et dus al een keer veur heur op. En dát nuumde hi'j dus tegenstriedig en niet konsekwent.
Et moet verdorie niet gekker wodden. As ik et mit een bepaolde persoon of poletieke perti'j niet iens bin, dan wil dat toch nog niet zeggen dat die persoon of perti'j hielemaole nooit es wat doen kunnen zol daor ik gien muuite mit hebbe? Ik bin ok bepaold gien fan van voetballer Ronaldo, mar ik vien ok dat hi'j hiele mooie doelpunten maekt het. Wat is daor tegenstriedig an of niet konsekwent?
Kiek, d'r bin meensken en ik bin bange dat die veural bi'j bepaolde poletieke perti'jen te vienen binnen d'r bin meensken die, as ze tegen een bepaolde persoon of perti'j binnen, een waas veur ogen kriegen en bliend wodden veur de minder negatieve of zels positieve kaanten van die persoon of perti'j. Dat getuugt neffens mi'j niet van een eupen geest of verstaandig redeneren.
Aandersomme gelt et krekliek. Meensken die fan binnen van een poletieke perti'j, die bin vaeke bliend en doof veur de minder goeie kaanten van die perti'j en heur veurman of veurvrouwe.
Ik van mien kaante zal eerlik wezen dat ik van Thierry Baudet ok wel es zinnige dingen heurd hebbe. Ik haost mi'j d'r aachteran te zeggen dat dat lange leden is, mar toch: d'r is niet iene op disse wereld die alliend mar minne kaanten het.
Elk meenske, ok jow en ikke, wi'j hebben allemaole beide kaanten in oons: positieve en minder positieve kaanten. Daor moewe eerlik in wezen. Mar dat gelt dus niet alliend veur oonszels; et gelt ok veur aanderen.
Et konsekwent wezen zit 'm dus niet in et aachter meensken of perti'jen anlopen, mar in et volgen van mien eigen spoor. Vule meensken volgen een aander en doen dat dan bliend; bliend ok veur de minder mooie en minder goeie kaanten. Dat is veur mien gevuul hiel geveerlik.
Omdebi'j vuuftig jaor leden was ik veur et eerst op een bi'jienkomst van een poletieke perti'j. Doe de perti'jleider ankundigd wodde gong elkeniene staon en de hiele tied, van et mement of dat hi'j mit wat aandere hotemetoten van aachter uut de zael binnenkwam tot hi'j op et podium ston, de hiele tied was d'r een daeverend applaus.
Dat hul pas op doe de dagveurzitter beide hanen op en daele gaon leut as teken van: gao mar zitten. Now he'k al de indrok dat de leiders van vroeger meer charisma hadden, meer een leiderschapsuutstraoling, as vandaege-de-dag, mar dit gong mi'j vusen te veer. Et hadde wel wat weg van een persoonsverheerliking.
Aandersomme maeken we et ok mit. Meensken hebben een vaastzittend negatief idee over een poletieke perti'j en dan kan die perti'j nooit es wat goed doen. Gelokkig bin niet alle meensken zo ienkennig. Ik vien et altied mooi as d'r een motie indiend wodt deur twee meensken uut hiel verschillende kaampen, laowe zeggen van links én rechts.
Zo is et een peer keer veurkommen dat een motie mar deur twie meensken ondertekend was: iene van de VVD én iene van de SP. Kiek, dan kuj' dus veerder kieken as jow neuze lang is. Daor is niks tegenstriedigs of inkonsekwent an. Dan leg ie gien naodrok op de verschillen, mar zuuk ie de saemenwarking. En dat zol vule vaeker gebeuren moeten!"