Taname kankerpasjinten pleatst onkolooch foar dilemma: "Gedwongen keuzes te maken"

Medisch Centrum Leeuwarden © ANP
It tal pasjinten mei kanker nimt yn Nederlân de kommende jierren flink ta. Op it stuit leit it getal om de 800.000 hinne. Yn tsien jier tiid rint dat nei ferwachting op nei 1,4 miljoen.
Neffens Lisanne Hamming, ynternist-onkolooch by it MCL, lizze hjir trije oarsaken oan te'n grûnslach. "De behandelingen worden beter. Daardoor leven mensen langer met kanker, en dus neemt het aantal patiënten toe. Daarnaast speelt de vergrijzing een rol. Net als het steeds beter kunnen detecteren van de ziekte."

Sikehuzen ûnder druk

Dizze ûntwikkeling soarget foar druk op de sikehuzen. Dus ek op it MCL. "Het is een grote uitdaging om dit goed aan te pakken", wit Hamming. "We zijn dan ook druk bezig om daar in het nieuwe gebouw op in te spelen. Hoe stem je bijvoorbeeld de dagbehandeling af op de ruimte waar mensen hun chemo krijgen?"
"Daar komt bij dat je genoeg personeel moet hebben om te kunnen helpen. Doktoren, verpleegkundigen et cetera. Juist in deze tijd is het lastig genoeg mensen te hebben."

Minder fysyk, mear digitaal

Dit jout Hamming soargen. Al heakket se deroan ta dat der úteinlik altyd soarch komt. "Je wordt alleen gedwongen om keuzes te maken. Dat kan beteken dat er minder fysiek, en meer digitaal contact komt. Ook al ziet zowel patiënt als dokter dat liever anders."
Dêrneist is it tebekskroeven fan it tal behannelingen in opsje. Hokker giet troch en hokker net? "Je hebt nu bijvoorbeeld veel behandelingen die gericht zijn op mensen die kanker hebben gehad. Daarmee verklein je de kans op de terugkeer van de ziekte. Maar in de praktijk komt zo'n terugkeer weinig voor", seit se. "De Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie kan hierbij goede afwegingen maken."

Libbensstyl oanpasse

Sels hawwe wy ek ynfloed op it sifer. Troch sûner te libjen, beheinst de kâns op kanker. "We zien dat kankers die gerelateerd zijn aan overgewicht en roken, sterk toenemen. Dat zijn dus knoppen waar we zelf aan kunnen draaien. Alleen blijkt een leefstijl vaak toch lastig te veranderen."