Huzemerk kuollet ôf: Sneon wer in âlderwetske Iepen Huzedei

© ANP
De wenningmerk is oan it ôfkuoljen en it duorret langer om in hûs te ferkeapjen. Lange rigen keapers dy't tsjininoar opbiede liket ek ferline tiid. Om dochs de wenningen ûnder de oandacht te bringen wurdt sneon op 'e nij in iepen huzedei organisearre.
Yn Fryslân stean goed 2.100 wenningen te keap. In lytse 300 dêrfan dogge sneon mei oan de Iepen Huzedei. "Earder waarden huzen ferkocht boppe fraachpriis", seit Meindert de Graaf fan Hellema Makelaars yn Ljouwert. "Mar de merk is no wol ôfkuolle. Dat komt ûnder oare troch de hegere rinte, dus minsken kinne minder liene."
Om't de merk feroaret, moatte makelers weromfalle op metoaden út it ferline. De Graaf: "We moatte wer oan de bak en de Iepen Huzedei is in leechdrompelige manier om in wenning te besjen."
Huzen stean wer langer te keap
It hûs fan de famylje Rienks is sneon ek te besichtigjen. De wenning oan de Troelstrawei stiet foar 5,5 ton te keap. "We hebben het nu ruim twee weken te koop staan", seit Monique Rienks. "Toen kwam deze gelegenheid ook voorbij. Omdat wij supertrots op ons huis zijn, vinden we dat mensen de gelegenheid moeten hebben binnen te kijken. Als ze het gaan zien, willen ze wellicht een bod doen en hier komen wonen."
Ek al nimt de fraach ôf, de priis sakket noch net sa, seit De Graaf. "Dat hat te krijen mei it feit dat der altyd noch in tekoart oan huzen is." Dochs is oerbiede net langer de noarm. Dat bart allinnich noch by duorsume huzen.
"Benammen wenningen dy't enerzjybesparjende maatregels naam ha, lykas isolaasje en sinnepanielen, binne noch wol yn trek", seit De Graaf. "Keapers sjogge ek nei bykommende kosten as se noch wat ferbouwe moatte."
© Omrop Fryslan
De famylje Rienks sjocht ek dat de merk minder oan it wurden is. "Anderhalve maand geleden zaten wij met de makelaar aan tafel en toen zei hij: goh, die ben je zo kwijt. Toen dachten we ook dat we bezichtigen zouden hebben en het zo kwijt zouden zijn, maar we zagen ook dat het kantelde."
Noed oer de ferkeap ha se net. "Het heeft meer tijd nodig dan drie maanden geleden. Op zich is dat wel spannend. We weten dat we het gaan verkopen, maar je hebt er minder grip op. Je bent gewend dat het vlot verliep, nu moet je meer geduld hebben."