Brânsjferiening brune float oer ûngelok: 'Ald skip is net automatysk ûnfeilich'

It skip yn de haven fan Harns © ANP
In dei nei it fatale ûngelok op in charterskip fan de brune float dêr't in famke fan 12 jier by omkaam, prate Omrop Fryslân mei Paul van Ommen, direkteur fan de Belangenvereniging voor beroepschartervaart BBZ. Hoe sjocht hy derop werom en is hy it iens mei boargemaster Ina Sjerps fan Harns dat dit gjin ynsidint mear is?
It is no in dei letter. Wat is jo oerhearskjende gefoel?
"Het is lastig om verder te denken dan het leed wat aangericht is. Dat wat die familie en dat meisje is overkomen en de schoolkinderen."
Hawwe jo al mei de skipper praat?
"Niet met de schipper zelf, wel met zijn partner. Ik wilde weten hoe het met hem gaat. Dat doen we standaard als er iets is gebeurd. Hij is niet bij ons aangesloten, maar het is een klein wereldje en we kijken goed naar elkaar. Over de toedracht van het ongeval en wat er precies is gebeurd, hebben we het niet gehad."
De boargemaster fan Harns wol graach mei de brânsjferiening yn petear, want dit is gjin yndisint mear.
"Daar staan we helemaal voor open, doen we direct."
Fine jo ek dat dit gjin yndisint mear is?
"Dat is lastig om te beoordelen. De toedracht van het ongeval moet uitwijzen of er sprake is van een incident of van een systematisch probleem. Die informatie heb ik nog niet en daarom is het nu nog te vroeg om daar iets over te zeggen."
Hoe kin in gyk no knappe, lykas op de foto's te sjen is?
"Dat is nu nog speculeren. Het zou kunnen dat het is gebeurd door overbelasting. Of dat met het materiaal te maken heeft of met de wind, weet ik niet."
It waaide doe wol hurd op it Waad.
"Niet uitzonderlijk, naar ik meen van schippers te horen. Dit zouden veilige omstandigheden moeten zijn."
Sokke ûngelokken op in charterskip komme faker foar. Wat sil dit foar gefolgen hawwe foar de float?
"Er zullen wel annuleringen gaan komen, maar eigenlijk is mijn hoofd nog niet vrij om daarover te denken. Ik ben nu vooral bezig met het enorme leed wat dit veroorzaakt heeft. Het is erg aangrijpend. En daarna denk ik: Zetten we de juiste stappen om erachter te komen wat er precies aan de hand is? Lossen we het goed op? Hoe ziet het vervolg eruit en wat betekent dit voor de reputatie van de sector?"
Nei it ûngelok mei de Amicitia yn 2016 wêrby't trije Dútsers om it libben kaam binne, hat der in ûndersyk west, binne der advizen jûn oan de brânsjferiening. De feriening hat sels in feilichheidsgroep oprjochte. Hat dat holpen en wat docht dy groep op dit stuit?
"Ik weet nog niet of het geholpen heeft in relatie tot dit laatste ongeval, want ik weet nog niet de exacte toedracht is. Het geeft wel aan hoe we hiermee om willen gaan. We willen ons graag kwetsbaar opstellen. Aan het varen met zeilschepen kleven risico's. Ongelukken zijn een gegeven, maar wij willen dat niet als een gegeven accepteren. We doen er alles aan om de risico's de kop in te drukken."
Is it noch wol feilich?
"In de emotie van het moment zou ik nog steeds durven zeggen dat dat zo is. Alles is erop gericht om het aantal ongelukken te reduceren tot nul.
Maar als je in auto stapt, weet je dat er ook risico's kleven aan autorijden. Ik ben goed voorbereid als ik de rit onderneem. Onze schippers zijn altijd gericht op veiligheid en verbetering. Veiligheid en veiligheidscultuur is iets dynamisch. Dat staat nooit stil. Je bent er altijd mee bezig, Ook nu weer."
Wat fine jo fan in reaksje as 'Houd toch op met die oude schepen' op sosjale media?
"Ik kan me dat in de emotie van het moment wel voorstellen. Maar een oud schip betekent niet automatisch dat het onveilig is. Deze schepen voldoen aan Europese veiligheidsregelgeving. Er zit een stringent toezichtapparaat op, plus serieuze opleidingen. We voldoen aan dezelfde opleidingseisen als de binnenvaart en de zeevaart.
Het is een volledig geïntegreerde maritieme tak die in alle opzichten volledig meedraait met het normale nautische leven. Dus het feit dat een schip oud is, betekent niet dat een schip onveilig is."
De Lanlike Ienheid fan de plysje docht ûndersyk nei de oarsaak fan it ûngelok mei it brunefloatskip by Skylge. It giet om technysk ûndersyk troch de Tsjinst Ynfrastruktuer. Dat is spesjalistysk wurk en it beslacht in soad tiid om dat soarchfâldich te dwaan.