De toan fan Jan Koops: "Smerig"

Jan Koops © Omrop Fryslân
"Oflopen deensdag he'k tussen de bedrieven deur stokken volgd van et kaemerdebat. De Twiede Kaemer was van et reces weerommekommen om et te hebben over et interview dat Wopke Hoekstra in et Algemien Dagblad hadde.
Now kuj' van alles vienen van dat interview, mar aj' et vanuut perti'jpoltiek bekieken dan was et een meesterzet.
D'r is nogal wat reboelie bi'j boeren die ok nog es flink de greenzen overgaon bi'j et aktievoeren. Daoromme moet d'r rust kommen en op de ien of aandere wieze zal hier en daor waeter bi'j de wien daon wodden moeten. En meerstentieds komt zoks niet van ien kaante.
De toan fan Jan Koops
VVD'er Remkes is as stikstofbemiddeler ansteld en hoolt alderhaande gesprekken mit een tal hiel verschillende groepen. Een bemiddeler is hiel wat aanders as een bosschopper van et kammenet die nog es even et beleid komt verdudeliken. Een bemiddeler bemiddelt tussen perti'jen. En dan zal van alle kaanten vraogd wodden om een betien inleveren te gaon om zo saemen tot een mooie oplossing te kommen.
Et zit d'r daoromme dik in dat uut de gesprekken mit Remkes ien of aander kompromis kommen zal en de meerst veur de haand liggende is et dat d'r wat van de tied kocht wodt. Dat de streefdaotum van 2030 wat opscheuven wodt.
Et CDA zal docht hebben: hoe kriegen wi'j die boeren die bi'j oons weg gaon binnen weeromme as kiezers? Elkeniene zicht vanzels wel in dat mit alle krisissen die we in oons laand hebben - et op ien of aandere dag et aende van et kammenet Rutte-IV wezen zal. Dan is et mar beter daj' as perti'j nog even je tanen zien laoten hebben om een grote groep kiezers weer op jow stemmen te laoten.
Mar, is dat gien smerig spullegien? Jawis is dat een vieze streek. Mar dat is now ien keer hoe et in de poletiek warkt. Wi'j hebben et ok zien bi'j "funktie elders" hoe d'r op de man of vrouw speuld wodt.
Mona Keizer gaf een peer maond leden een vergeliekber omstreden interview en wodde doe deur Rutte votdaolik de laene uutstuurd. Ienvooldigweg omreden ze ok binnen heur eigen perti'j et CDA niet makkelik lag en ze heur liever kwiet as riek weren.
Rutte was vanzels ok raozend op Hoekstra, mar ja, as hi'j die votsturen zol dan was dat et aende van zien kammenet west omreden de hiele Twiede Kaemerfraktie van et CDA vierkaant aachter heur veurman staot.
De kraanten schreven gister dat Hoekstra in een spagaat lag. Hi'j zee ommers veur 100% aachter et coalitieakkoord te staon, ok angaonde et stikstofdiel; mar hi'j staot ok nog hieltied veur 100% aachter et deur himzels geven interview daorin hi'j in elk geval ien onderdiel uut dat stikstofbeleid onderuuthaeld hadde.
Rutte benuumde et wat zaachter en zee dat et interview op ien onderdiel schoerde. Nee! Hoekstra haelde een belangriek onderdiel flink onderuut!
Kwam Hoekstra daordeur in een spagaat? Nee, hielemaole niet. Hi'j kneupte hiel lienig twie onmeugelike stokken an mekeer. De Twiede Kaemer, dié kwam in een spagaat terechte: Hoe moej' je opstellen tegenover een man die zegt dat twie tegenstriedige waorheden beide toegelieke waor wezen kunnen?
Poletiek is bi'jtieden een woordspullegien, mar et wodt hieltied meer een smerig spullegien daor de meensken in et laand een flinke ofkeer van kriegen. Et gaot ommers hieltien minder over de inhoold en des te meer over macht. En dat wiels we te maeken hebben mit alderhaande preblemen: asielbeleid, inflatie die zörgt veur nóg meer aarmoe, stikstof, de gas- en bezinepriezen, de huzemark en ok mit de ofhaandeling van de toeslaggenaffaire wil et de hieltied nog mar niet vlotten.
D'r liggen bulten an wark dat oppakt wodden moet. Mar op et hoogste nivo in Den Haag pakken ze mekeer de vliegen of.
Ie zollen ze bi'jtieden mit de koppen tegen mekeer slaon en maeke dudelik dat et es een keer opholen moet mit al dat gedoe.
Laot ze zorgen dat de echte asielzukers onderdak kriegen; laot ze zorgen dat de lasten van de duurder woddende maotschoppi'j terechte kommen bi'j de bedrieven en meensken die best wat 'minder meer' hebben kunnen; dat de kiender van de toeslaggenoolders, die ten onrechte uut huus plaetst binnen, weer naor heur heit en mem kunnen.
Hool op mit et speulen van spullegies en gao an et wark!!"