IFKS-sjoernaal út De Lemmer wei: "Stuorkewikselje tusken nûmer ien, twa en trije"

IFKS-skûtsjesjoernaal op De Lemmer
Hy gie al prachtich fan start en it slagge Jeroen de Vos om as earste oer de finish te kommen op De Lemmer. De striid om it klassemint die lykwols net ûnder foar de de striid om de deiwinst. It kin op de finaledei noch alle kanten op.
Ferslachjouwer Andor Faber prate mei Klaas Kuperus fan it skûtsje Eeltje Baas. Klaas is de soan fan de ferline jier ferstoarne skipper Eeltje Kuperus.