De toan fan Jan Koops: "Zaandvoort"

Jan Koops © Omrop Fryslân
"In disse vekaansietied gaowe d'r vaeke even mit de fietse op uut. Deur vanuut oons huus alle wiendrichtings es een keer op te gaon preberen we onze ni'je omgeving veerder te ontdekken.
Meerstentieds gaowe langs fietskneuppunten van de ANWB. De nommers van die punten schrief ik dan veurof op een kaortien dat in een hoolder past. En die hoolder wodt hiel ienvooldig mit een ielestiekien op et stuur vaastezet. Dan hej' niks gien gedoe mit een kaorte op et stuur of in de haand.
Tenmeensen, zolange de kneuppunteandudings goed te zien binnen. Maendag fietsten wi'j tussen Butenpost en Gerkesklooster en mossen van kneuppunt 99 naor 7. Doewe dat stokkien al een aendtien fietst hadden z0nder een paoltien mit een nommer tegenkommen te wezen, doe zee de vrouw dawwe hielemaole de verkeerde kaante opgongen.
De toan fan Jan Koops
We reden hieltied meer van Gerkesklooster of in plak van daor juust henne te fietsen, zee ze. Daoromme gongen wi'j weeromme naor kneuppunt 99 en pakten toch mar even de kaorte d'r bi'j. Doe dee blieken dawwe van daorof toch wel de goeie kaante uut fietst weren. We hebben et hiele stok doe mar deurfietst, mar kwammen uutaendelik bi'j een boer op et hiem.
Dat was et aende van dat fietspad; veerder kowwe niet. Dus openi'j weeromme naor 99. Doewe daor krapan weren zwaaide een knaop op een zitmi'jer naor oons en winkte naor heur hiem. Hi'j wiesde op een paoltien mit verwiezing naor nommer 7, dat veur oons onzichtber aachter een knotwilge ston. Wi'j mossen dus over heur boerehiem henne en kwammen doe op et fietspad dat oons naor Gerkesklooster leidede.
We hadden d'r, mit de extra reden kilemeters, nog mar 10 kilemeter op zitten en konnen d'r nog wel wille om hebben, mar as zoks mi'j an et aende van een tocht van zestig kilemeter overkomt, dan wo'k gremietig. Wi'j zullen et daoromme mar even melden an de ANWB. Mar al die fietstochten, meensken et is een aorighied. Ie ontlopen de drokte van alledag, kriegen de neudige beweging en kommen langs de mooiste plakkies, daor ie mit een auto nooit kommen zollen.
Butendat hi'j op al die fietspatties gien hinder van de uutstot uut de uutlaoten van auto's. En niet alliend wi'j as fietsers hebben daor gien last van; ok de netuur het d'r niet onder te lieden.
Langs al die paeden zicht et d'r prachtig uut. Daoromme verbaosde ik mi'j d'r over dat et besluut van de Raod van Staote over race van de Formule-1 op Zaandvoort was, dat et gewoon deurgaon mag.
Om misverstanen veur te kommen: ja, ik vien et ok mooi as Max Verstappen weer es wunnen het, alhoewel et de leste tied meer verbaost
as hi'j niet as eerste de blokte vlagge zicht. Ie kieke nooit een hiele wedstried van de Formule-1, mar slao een saemenvatting in et journaal niet over. Mar, a'k eerlik bin vien ik et eins onbegriepelik dawwe in disse tieden van boereopstanen dat soorte van wedstrieden deurgaon laoten.
Et eerste van de twie argementen van de Raod van Staote was een ofweging van de ekenomische en de netuurbelangen. D'r was al weethoevule investeerd in et circuit en alles d'r omhenne. Et twiede argement was dat, omreden d'r minder races holen wodden meugen as eerder, d'r ok minder uutstot wezen zal as veurdat de omstreden vergunning ofgeven wodde. Ja, zo kan ik et ok!!
Dit moet koren op de meulen wezen van de boeren. Zi'j hebben de oflopen jaoren vaeke aorig wat investeren moeten om an alderhaande verplichtings en veurweerden voldoen te kunnen en mit al die investerings hebben ze ok al de uutstot weerommebrocht. Wat zol de Raod van Staote beslissen as boeren de ni'je plannen van et kammenet anvechten gaon? Hoe konsekwent is die Raod dan?
Et wodt tied dat d'r meer iendudigheid komt in dit soorte van zaeken.
En et wodt ok tied dat politici minder Zwatte Pieten uutdielen naor aanderen, mar saemen tot oplossings kommen om et laand leefber te holen. En leefber dan niet alliend wat et levensonderhoold angaot, dat alles betaelber blift, ok veur 'de gewone man of vrouw', mar ok leefber veur de netuur.
Boeren kun dan wel zeggen: zonder boer gien eten, mar ok gelt: awwe de netuur naor de verdommenis helpen dan bin d'r doukies gien meensken meer over die eten hebben moeten.