Liveblog | 5 july 2022

Sjarzjes fan de ME en havens blokkearre: sjoch werom op de aksjedei fan boeren en fiskers

  • Aksjefierders blokkearren distribúsjesintra fan supermerken yn Snits, Drachten en It Hearrenfean;
  • De Mobile Ienheid grypte yn by de blokkaden yn Snits en It Hearrenfean;
  • It Prinses Margrietkanaal wie ticht foar skippen trochdat boeren mei trekkers op in brêge stienen;
  • Troch blokkades yn de havens fan Harns en Lauwerseach wiene de measte Fryske Waadeilannen ûnberikber;
  • De meldkeamer yn Drachten rôp misken op om allinne 112 te beljen by gefaarlike of libbensbedriigjende situaasjes;
  • Op ferskate plakken yn Fryslân stienen trekkers lâns de dyk.

Dit liveblog is ook in het Nederlands te volgen.

Bywurke: 5 july 2022, 00:26
00:25

Oant safier

Wy hâlde dermei op. Al it nijs oangeande de aksjes tsjin it stikstofbelied kinst fansels folgje op ús webside en app.
22:57

ME set triengas yn op It Hearrenfean

De Mobile Ienheid grypt no ek yn op it distribúsjesintrum fan de Lidl op It Hearrenfean. Nettsjinsteande meardere warskôgingen wegeret in groep aksjefierders dêr fuort te gean.
Der wurdt triengas ynset om't de ME troch de aksjefierders bekûgele wurdt.
© Omrop Fryslân
22:32

'Noch hûnderten minsken by distribúsjesintrum Lidl'

In protte aksjefierders hawwe gjin gehoar jûn oan de oprop fan de gemeente om fuort te gean by it distribúsjesintrum fan de Lidl op It Hearrenfean.
Neffens ferslachjouwer Hayo Bootsma giet it om in pear hûndert man. Der steane ek noch in soad trekkers, al binne der wol in pear ôfsetten. Mooglik komt de ME ek hjir noch yn aksje.
20:24

ME yn aksje yn Snits

De ME is yn aksje kaam by de blokkade fan it distribúsjesintrum fan supermerk Poiesz yn Snits. Aksjefierders blokkearje al de hiele dei it distribúsjesintrum út ûnfrede oer it stikstofbelied fan it kabinet.
De ME by it yndustryterrein © Noordernieuws
20:14

Boeren yn petear mei boargemaster Veenstra

Yn De Fryske Marren hat in delegaasje fan de boeren moandei in petear hân mei boargemaster Fred Veenstra. Neffens beide partijen wie it in goed petear.
Feehâlder Wybe Altenburg wie ien fan de minsken dy't derby wêze mocht. De boeren hawwe de gemeente de fraach steld hoe't sy yn de stikstofkwestje steane. De gemeente hat oanjûn dat it besykje sil om it Fryske stikstofplan yn Den Haach oan it fuotljocht te bringen.
De boeren sille nei de simmer yn petear mei de nije wethâlder yn de gemeente oer de kwestje.
Boeren yn petear mei boargemaster Veenstra
19:31

Ofslútdyk rjochting Noard-Hollân ticht

De Ofslútdyk hat in skoft ticht west yn de rjochting fan Noard-Hollân. Dit soe komme troch aksjes fan de boeren. Op foto's is te sjen dat in groep fan meardere auto's de dyk blokkearre.
De pier by Holwert hat ek in skoft blokkearre west, mar dy blokkade wie al fluch wer oer.
Blokkade Ofslútdyk © CAMJO Media
18:05

Gemeenten litte ultimatum los

De Fryske gemeenten binne op dit stuit mei de plysje yn oerlis oer hoe't se de blokkades fan de boeren it bêste beëinigje kinne. Earder kommunisearre de gemeente Súdwest-Fryslân dat de trekkers by it distribúsjesintrum fan de Poiesz yn Snits dêr om 18:00 oere fuort wêze moasten. Neffens de gemeente wie dat gjin hurde rjochtline. Se wolle dermei sizze dat der grinzen binne oan it protest.