Guon Fryske gemeenten moatte miljoenen oan TOZO-jild werombetelje

jild © ANP
Guon Fryske gemeenten moatte in part fan de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO) werombetelje. Yn Súdwest-Fryslân giet it om in bedrach fan hast 3 miljoen euro.
Om de ekonomy yn de coronakrisis op gong te hâlden, koenen ûndernimmers dy't troch de maatregels yn finansjele need kamen, oanspraak meitsje op in liening. De gemeenten behearden it jild út de regeling.
De gemeenten krigen it jild as foarskot fan it Ryk. No docht lykwols bliken dat in protte gemeenten te folle krigen hawwe. Sy moatte dit no oan it Ryk werombetelje. Yn guon gemeenten giet it om miljoenen.

It bedrach dat guon Fryske gemeenten werombetelje moatte

Gemeente Bedrach (yn euro's)
Achtkarspelen 916.245
Amelân 72.841
Eaststellingwerf 718.181
De Fryske Marren 1.619.917
Flylân 67.152
Opsterlân 1.106.191
Smellingerlân 428.061
Súdwest-Fryslân 2.795.473
Tytsjerksteradiel 739.914
Waadhoeke 1.352.269
Weststellingwerf 567.335
Súdwest-Fryslân moat fan alle Fryske gemeenten it grutste bedrach werombetelje, hast trije miljoen euro. "Súdwest-Fryslân heeft meer gekregen dan ondernemers hebben aangevraagd en dus moeten we dat nu terugbetalen", seit Marianne Poelman fan de gemeente.

Wêr hawwe ûndernimmers rjocht op?

Neffens har stie it bedrach apart en dus is it foar de gemeente gjin probleem om it werom te beteljen. Wêrom't ûndernimmers yn Súdwest-Fryslân minder stipe oanfrege hawwe as ferwachte, wit Poelman ek net.
"De TOZO lijkt me in heel Nederland wel bekend en zeker voor de groepen die er gebruik van kunnen maken, maar weet de ondernemer wel waar hij recht op heeft? Er zijn allemaal regelingen die we opgetuigd hebben. Aan ons de taak om dat simpel en regelluw voor elkaar te krijgen."
Marianne Poelman fan de gemeente Súdwest-Fryslân
Der binne ek gemeenten dy't te min jild krigen hawwe. Dêr hawwe ûndernimmers mear stipe oanfrege as yn it foar ferwachte. Dy gemeenten krije dat jild noch.

It bedrach dat guon gemeenten noch krije

Gemeente Bedrach (yn euro's)
Harns 164.852
Ljouwert 1.872.894
Skiermûntseach 33.335
Skylge 84.282