De toan fan Jan Koops: "Goeie doelen"

Jan Koops © Omrop Fryslân
"Deensdag was d'r iene an de deure. Doe ik eupen dee ston daor een man in een jassien van et Leger des Heils mit een naemkaortien om de hals.
Over zien rechteraarm een grote lappe. En in de linkerhaand een tablet of een iPad, dat kon ik niet geweerwodden.
Hi'j hadde een kleurtien en zien Nederlaans was niet hielemaole honderd punten weerd, mar doe hi'j op mien vraoge angaf dat hi'j uut Syrië kwam en now zeuven jaor in Nederlaand is, kreeg ik meer respekt veur zien taelbeheersing.
De toan fan Jan Koops
Hi'j vreug of ik deurhebben zol waorveur hi'j an de deure kwam. Ik opperde wat goeie doelen die et Leger döt, mar et bleek te gaon om een buurthuuskaemerprejekt. Daor wodden meensken opvongen, kriegen een kop koffie of thee, kun een gesprek angaon en as dat neudig is professionele hulpe kriegen.
Op de lange lappe over zien rechteraarm was de kaorte van Nederlaand te zien; op alle plakken daor zoe'n buurthuuskaemer is, was een huus tekend.
Nao uutvoerig over et prejekt verteld te hebben kwam de vraoge of ik een bi'jdrege geven wol.
Ik gaf deur welk bedrag hi'j in zien haandkomputertien neteren moch. Dat wardeerde hi'j, mar van dat mement of wodde et een wat muuilik gesprek.
Ik geve riegelmaotig an goeie doelen, mar wil zels bepaolen an welke orgenisaosies, wanneer en hoevule. Daoromme he'k besleuten dat ik gien deurlopende ofschrievings meer wil. Et blift bi'j deur mi'j zels vaastestelde bedregen op et mement dat et mi'j uutkomt.
Om die reden sprekt een kollektebusse mi'j ok an: ie geven drekt waj' kwiet willen en daor blift et bi'j.
Mar vule orgenisaosies laoten et niet bi'j die kollektebusse en kommen an de deure en vraogen of ze een bedrag ofschrieven meugen. Dát gaot al veerder, want dan wo'n vanzels jow naeme en baankgegevens vaastelegd. Mar ok daor he'k niet zovule perblemen mit.
Mien perbleem is daj' een haandtekening zetten veur et ofschrieven van geld en daj' daornao zels deurgeven moeten daj' stoppen willen en wanneer. Vaeke kan dat mit een ienvooldig formelier op een webstee.
Mar dat wil ik dus niet. Ik wil vaasteleggen laoten dat et bi'j een ienmaolige ofschrieving blieven zal.
De aorige man vertelde dat ik, as ik tekend hadde, een tillefoontien kriegen zol mit de vraoge hoe vaeke ik et ofschrieven laoten wol. Ok dat wil ik niet, omreden ik dan weer es onder et eten of in de tuun beld wodt en mi'j veraantwoorden moet waoromme ik niet meer of vaeker geven wil.
Bliekber kon mien weens van een ienmaolige ofschrieving niet in et komputertien verwarkt wodden en tóch wol de man vanzels graeg mien haandtekening argens onder zetten laoten.
Hi'j gaf an dat et veur de orgenisaosie beter was en kriege een peer maond aachter mekeer wat geld, dan in ien keer een groter bedrag. Ze hadden liever drie keer zes euro as in ien keer 25 euro, zo was zien uutleg. Ik begreep daor niks van en he'k ok dudelik preberen te maeken.
Disse goeie-doelen-lopers wo'n dus op pad stuurd mit een star systeem daor een ienmaolige bi'jdrege niet goed genog is en dus niet meugelik.
Et gesprek wodde wat muuilik omreden ik dudelik maekt had wat ik wol, mar de man mit een ding in de hanen zat daor hi'j dat niet in vaasteleggen kon. Hi'j perbeerde et nog es deur te zeggen dat ik mit drie kleine bedregen minder kwiet wezen zol as bi'j et toezegde grotere bedrag.
Ik hadde slim mit de man te doen: hi'j dee allemachtig zien best om et Leger des Heils an geld te helpen, mar truf iene die wel wat geven wol, mar dan ien keer, wiels hi'j toch zo zien best dee mi'j minder geld of te troggelen as ik mar drie of vier keer aachtermekeer wat minder betaelen wol.
Op et laeste maekte ik him dudelik dat et him niet wodden zol en dat ik et deur mi'j in eersten nuumde bedrag zels wel op de reken van et Leger des Heils bi'jschrieven leut.
Dat he'k die aovends drekt daon, mar ik hebbe daor votdaolik ok een mailtien aachteran stuurd mit dit hiele verhael d'rbi'j: dat et op mi'j niet vrundelik overkomt dat een orgenisaosie niet bliede is mit een ienmaolig bedrag.
Toch hope ik dat et Leger een betien Heil geven kan van et geld dat ik overmaekt hebbe."