FryslânDOK fertelt it ferhaal fan Sterke Yerke

Fjouwer Fryske jonges stutsen yn 1979 op it selsboude flot 'Sterke Yerke' de Atlantyske Oseaan oer, om ûnderweis de oaljefersmoarging te ûndersykjen. Mei in nij flot wurdt no oandacht frege foar plestiksop. De twadielige FryslânDOK 'In oseaan fan dreamen' is te sjen op 11 en 18 juny by NPO2 en op 12 en 19 juny by Omrop Fryslân.
Yn 1979 wiene se wrâldnijs. Radio, telefyzje en kranten folgen alle dagen fia Radio Scheveningen de jonge mannen en harren flot Sterke Yerke, want dit aventoer spruts ta de ferbylding. Guus en Chris Schweigmann en Leo van der Ploeg bemannen it flot, biolooch Frits Riemersma naam ûnderweis meunsters fan de oaljefersmoarging yn see.
Sterke Yerke yn 1979 © Omrop Fryslân
Mei dit wittenskiplik ûndersyk tsjinne de reis ek in maatskiplik doel. Sterke Yerke wie in dúdlike eksponint fan syn tiid, de jierren santich, doe't jongeren har eigen koers bepaalden, en de soargen om it miljeu tanamen.
Scheepskat Hummel spot een walvis © Omrop Fryslân
De reis wie hast dien, doe't it flot op de rotsen fan Bonêre strâne en sonk. Seis jier letter koe de Sterke Yerke burgen wurde en waard der noch wat weardefol guod boppe wetter helle.
Sterke Yerke strandt op kust Bonaire © Omrop Fryslân
De inisjatyfnimmers fan doe besykje no, fjirtich nei it aventoer, harren gedachteguod oer te dragen op jongere generaasjes. Der is in nij seeweardich flot boud, de Sterke Yerke IV, dat de see op giet om oandacht te freegjen foar in nij wrâldwiid miljeuprobleem: plestiksop.
Sterke Yerke, de frijheid © Omrop Fryslân
Foar Guus, Chris, Leo en Frits wie de oerstek fan de oseaan in ûnderfining dy't harren libbens foar altyd feroare hat. Dokumintêremakker Gerard van der Veer folge de reis yn it kylwetter fan de Sterke Yerke, fan doe oant no.
Oan it roer fan de Sterke Yerke © Omrop Fryslân
Neist de FryslânDOK TV-dokumintêre is der ek de podcast 'Sterke Yerke III - In oseaan fan dreamen', dy't Geartsje de Vries makke yn 2021.
FryslânDOK 'In oseaan fan dreamen' (diel 1 en 2)
Sneon 11 & 18 juny NPO2 15.30 oere (werhelling sneins 13.15 oere)
Snein 12 & 19 juny Omrop Fryslân 17.00 oere (werhelling alle oeren)