De toan fan Jan Koops: "Privacy"

Jan Koops © Omrop Fryslân
"Doe Ruslaand in 2014 De Krim van Oekraïne ofpakte bin d'r op Europees nivo hiel wat sankties ofpraot. En doe meer as honderd daegen leden Ruslaand openi'j Ukraïne binnenvul kwammen daor nog es hiel wat maotriegels bovenop.
De toan fan Jan Koops
Waor aandere lanen et de rieke Russen, om Poetin henne, in een peer daegen onmeugelik maekten om nog bi'j heur geld te kommen, daor dee Nederlaand muuilik, want ja, de privacy, hèn!
In meert wodde in de Twiede Kaemer een motie van et lid Omtzigt anneumen dat ien en aander angaonde de sankties in 48 uren regeld wodden mos.
Mar pas op 15 april wodde de Autoriteit Persoonsgegevens vraogd om heur advies te geven over een conceptregeling veur de sankties tegen die rieke Russen.
Die Autoriteit dee d'r ok nog es weer meer as een maond over en kwam pas op 17 meie mit een kot briefien an menister van Rij dat zi'j gien bezwaor hadden.
En nog weer twie weken laeter kreeg de Twiede Kaemer dit pas te heuren en ston de maotriegel in de Staotskraante. Ze hebben d'r al mit al dus gien 48 uren over daon mar twiejenhalve maond, dat is een kleine veertig keer zo lange as vraogd was.
Daormit hebben de regering en de Autoriteit Persoonsgegevens heurzels een flink brevet van onvermogen geven, donkt mi'j.
En wat te daenken van Stef Blok; die wodde op 4 april ansteld as Nationaol Coördinater Sanktienaoleving en Handhaving van de stuurgroep die de sankties tegen Ruslaand uutvoeren moet. 4 april dus !
En op 1 juni gongen die sankties pas in. Wat het de man in die tussenliggende acht weken daon?
Zat hi'j misschien saemen mit Dick Benschop, de president-direkteur van Schiphol, in een botien argens op een mooi meer in een waarm laand? Die zee dat hi'j de hieltied wel beriekber west was veur et geval ze him neudig hadden. Now, ze hadden him al neudig doe hi'j even weggong, mar bliekber vun Benschop de sitewaosie van et uutvalen van vlochten op en van Schiphol niet zo arg, dat hi'j zien vekaansie d'r om overgaon leut.
Waor Stef Blok was, ik wete et niet, mar die rieke Russen hebben dik twie maond rustig de tied kregen en sluze heur geld naor lanen deur, daor ze veur Poetin in de hanen klappen en dus gien sankties hebben.
En dat allemaole vanwegens de privacy. Tja .daordeur bin et dus sankties van lik-me-'t-vessien wodden.
Dat recht op privacy: et zal een goed ding wezen, mar bi'jtieden is die riegelgeving veur et goed funktioneren van de rechtstaot een hiele stao in de weg.
Aj' stalkt wodden deurdat meensken jow daegeliks twintig keer bellen, en ie vraogen de tillefoonnetbeheerder om in te griepen, dan wodt dat muuilik, want ja, de privacy maekt et onmeugelik en geef de naeme deur van die beller.
Mar an de aandere kaante: aj' inschreven stonnen bi'j de Kaemer van Koophaandel dan kreej' van alderhaande bedrieven tillefoonties of reklame mit de post. Niks gien privacy dus.
Pas sund jannewaori dit jaor hebben ze bi'j de Kaemer van Koophaandel de naemen en adressen van zzp-ers en bestuurders ofscharmd. Knap laete, zo'k zo zeggen.
Uut de VVD-hoeke komt de uutspraoke: De overhied moet regelen dat d'r minder riegels binnen. En et CDA kwam veur de verkiezings mit de leuze: En now deurpakken!
Mar aj' d'r nao de inval van Ruslaand in Oekraïne drie maond over doen om de sankties echt warken te laoten, dan nuum ik dat gien deurpakken.
En as privacyriegels daorveur veraantwoordelik binnen, dan had de regering mar es hiel vlogge zorgen moeten veur anpassing van die riegels.
Omtizgt hadde geliek toen hi'j es in een debat over et toeslaggenschandaol zee dat Nederlaand hieltied meer op een benanemonarchie begint te lieken."