Eigen dorpshuis Feanwâlden verder weg dan ooit: "We zijn terug bij af"

© Omrop Fryslân, Mats Gies
Een nieuw dorpshuis in Feanwâlden lijkt verder weg dan ooit, denkt Roel Dijkstra van Stichting Doarpshûs MynSkip. Dantumadiel is niet van plan om nog subsidie te geven aan de stichting, blijkt uit een raadsvoorstel.
In 2017 had de gemeenteraad een subsidie van ruim één miljoen euro toegezegd voor de bouw van een nieuw dorpshuis met jongerenruimte in Feanwâlden. Die toezegging werd in 2019 weer ingetrokken, vanwege de slechte financiële situatie van de gemeente. Intussen hebben beide partijen meerdere juridische trajecten achter de rug, zelfs tot aan de Raad van State.

Intrekken subsidie handhaven

Het college van Dantumadiel stelt de gemeenteraad nu voor om het intrekken van de subsidie definitief te handhaven. Wel wordt de schade die Stichting Doarpshûs MynSkip opgelopen heeft vergoed. De gemeenteraad van Dantumadiel behandelt het voorstel in de raadsbijeenkomst van 4 juli.
"Uiteindelijk kun je zeggen dat wij weer terug bij twintig jaar geleden zijn", vertelt voorzitter Roel Dijkstra. "Het college had toen aan Dorpsbelang Veenwouden gevraagd om plannen te ontwikkelen. Nu zijn ze zoveel jaar verder en er is nog steeds geen dorpshuis. Een nieuw dorpshuis is misschien wel verder weg dan ooit."

"Kansen in nieuwbouw school"

Ook wethouder Gerben Wiersma van Dantumadiel zegt dat de stichting en de gemeente weer terug bij af zijn. "Het is heel jammer en dit hebben we allemaal niet gewild", zegt Wiersma
Op de vraag of Feanwâlden in de toekomst toch nog een nieuw dorpshuis krijgt, antwoordt de wethouder positief. "Wij zien kansen met de nieuwbouw van de scholen. We hopen dat we dan ook ruimte vinden voor een dorpshuisfunctie in Feanwâlden."