HEA! Johan Kuiper syn bysûndere oargel

Johan Kuipers fan Sint-Nyk is amateur oargelspiler. It is syn lust en syn libben en in dei sûnder it oargelspyljen is gjin opsje foar him.
HEA! Johan spilet oargel
Johan makket syn hiele libben al muzyk. Mar dit oargel, dat gewoan by him thús stiet, is spesjaal foar him. It klinkt of hearre je in hiel orkest. Alle dagen krûpt Kuipers wol in pear oeren efter syn oargel en hy soe it spyljen fan muzyk net misse wolle.