Liveblog | 6 febrewaris

Coronanijs 6 febrewaris: Tal coronapasjinten bliuwt gelyk

Yn dit liveblog melde we it lêste nijs oer it coronafirus.
Bywurke: 6 febrewaris, 21:49
woansdei 23 maart
14:44

externe elementen

14:43

video

een losse video
14:43

audio

titel van audio
14:42

foto's

Een losse foto © ANP
14:40

een kop van een blogentry

Dit is tekst.
Dit is een kwoot.
niet van mij
Dit is een tekstkader.

Dit is een tabel

kolom 1 kolom 2 kolom 3
rij 1a rij1b rij1c
rijadf adsfas afds

Dit is een 'oproep' (gebruiken we eigenlijk nooit). Hieronder nog een linkblok.

snein 6 febrewaris
21:47

Ein fan dit liveblog

We slute it liveblog foar hjoed. Tank foar it folgjen en moarn melde we ús wer.
19:18

Frachtweinen troch Noard-Nederlân

In stoet fan sa'n santich frachtweinen ried snein troch Noard-Nederlân om te protestearjen tsjin it coronabelied. De optocht gie fia Ljouwert, Grins, Veendam en Assen werom nei Ljouwert.
© Anita Terpstra
sneon 5 febrewaris