De toan fan Jan Koops: "Anne Frank"

"Twie weken leden wodde dudelik wie Anne Frank in de oorlog verraoden het. Now ja, dudelik. Onderzukers schreven een boek, Het verraad van Anne Frank, dat over de hiele wereld mit vule bombarie in de markt zet wodde.
In dat boek stellen zi'j dat netaoris Arnold van den Bergh, doedertieden lid van de Joodse Raod, de femilie Frank verraoden het.
En om veur te wezen dat ze onderuut gaon zollen mit heur beschuldigings, wodde d'r nog al even bi'j vermelded dat et niet veur honderd percent klip en klaor dudelikwas, mar al veur vuufentachtig percent dat Van den Bergh de schuldige was.
Deur die vuufentachtig percent hullen ze d'r neffens mi'j al op veurhaand reken mit dat d'r wel kritiek kommen zol en dan zollen ze zeggen kunnen dat ze et ok niet veur honderd percent wisseghied beweerd hadden.
Om heur stelling van et verraod te onderstrepen en daor een boek over uutgeven te kunnen, hebben ze alderhaande deskundigen nuumd in de subsidieanvraoge veur et uutgeven van et boek. En ok in et daankwoord wodden vule meensken nuumd omreden ze belangriek west weren veur de onderzukers. Mar now döt blieken dat een beheurlik tal van die meensken hielemaole niet iensen wussen dat ze in de subsidieanvraoge stonnen of dat ze bedaankt wodden zollen veur heur bi'jdrege an et onderzuuk.
Starker nog, d'r bin d'r bi'j die heur mitwarking an et boek weigerd hebben en tóch nuumd wodden omreden ze belangriek west wezen zollen veur et schrieven van et boek.
Guus Meershoek, schriever van een respekteerd onderzuuk naor de Amsterdamse pelisie in de oorlog, is bi'jgelieks nooit vraogd om mitwarken te willen. Hi'j stelt zels dat bi'j et onderzuuk gieniene betrokken west het mit een bewezen deskundigheid angaonde de tied van de bezetting. En dat bi'j zoe'n boek! De archivaris van et NIOD, et Nederlaans Instituut veur Oorlogsdokementaosie nuumt et mit een Engels woord name-dropping, et kwieskwaans valen laoten van bekende naemen op een bepaold onderwarp, as een soorte van dikdoeneri'je veur jowzels. Et pronken dus mit bekende naemen om jow verhael starker te maeken.
De titel van et boek: 'Het verraad van Anne Frank' krigt veur mi'j now inienend een hiel aandere betekenis. Ok mien eerste duding van de titel
was al niet wat de schrievers mit et boek veur hadden. Doe ik de titel, 'Het verraad van Anne Frank', lezen hadde, doe docht ik eerstens dat ze d'r aachter kommen weren dat Anne Frank zéls meensken verraoden hadde. Ommes 'Het verraad van Anne Frank'. Mar now betekent de titel veur mi'j dat de onderzukers en schrievers van et boek Anne Frank, dik zeuventig jaor nao heur wegraeken, verraoden hebben.
Et is toch verschrikkelik dat meensken geld maeken willen en bekend wodden willen over de rogge van iene van de bekendste Nederlaanse vrouwluden. Et dagboek van Anne Frank, dat ze zels laeter ommedeupte in Het Achterhuis, is in 1947 verschenen in een oplaoge van 3000 eksemplaoren. Mar ondertussen is et in meer as 70 taelen uutkommen en hebben meer as dattig miljoen meensken et boek lezen.
Bliekber bin d'r lui die dat mar muuilik zetten kunnen en die zoe'n bekend boek angriepen om zéls bekend te wodden en vlogge wat geld binnen te klauwen. Dat nuum ik dus verraod an Anne Frank.
In Nederlaand het de uutgeveri'je besleuten veurlopig gien ni'je drokken maeken te laoten, mar in Amerike, et laand daor de meensken hiel toek binnen op dit soorte van sappige verhalen en komplotdaenken, daor vliegen de boeken as waarme broties de winkels uut.
Bi'j de gemiente Amsterdam vreugen de initiatiefnemers een ton subsidie, mar dudelik mit et oplepelen van naemen van bekende meensken die nooit mitwarkt hebben of vraogd binnen. As d'r fraude pleegd is, zo zeggen ze bi'j de gemiente, dan vraogen wi'j die subsidie weeromme.
Mar de meensken die, zonder et zels te weten, nuumd binnen in de subsidieanvraoge of in et boek: as ik heur was dan zol ik geld zien willen omreden heur goeie naeme zomar te grabbel gooit wodde om de schrievers daor riek van wodden te laoten.
Ik bin niet zo van de claims, mar as aanderen geld an mi'j verdienen willen, dan al graeg in goed overleg en mit een goeie verdieling van de opbrengst. Et boek Het verraad van Anne Frank zal ik trouwens nooit kopen."