De toan fan Jan Koops: "Verplichte opvang"

"Sund 2010, dat is van et mement of dat Mark Rutte menister-president is, hebben wi'j in oons laand een VVD-er as staotsiktaoris van Justitie en Veilighied. Dat begon mit Fred Teeven; laeter opvolgd deur Klaas slimste meenske Dijkhoff. Daornao een schoffien Mark Harbers die tussentieds oftreden mos en opvolgd wodde deur Ankie Broekers-Knol.
Al elf jaor een VVD-er op die post. Zi'j hebben dus al die tied veuran staon waor et gaot om et maeken en uutvoeren van beleid angaonde asielzukers en vlochtelingen.
Broekers-Knol het deensdag besluten moeten om vuuf gemienten op te dregen en neme asielzukers op in heur gemiente. Zi'j het dat doen moeten omreden zi'j bange was dat die asielzukers aanders in de zonuumde noodopvang te lane kommen zollen. En dat zol inholen dat ze argens een peer daegen opvongen wodden kunnen in bi'jgelieks evenementehallen, en daornao weer deur moeten naor een aandere lekaosie. Broekers-Knol wil dit veur wezen, zo zee ze op de radio, ok al omdat de asielkiender dan niet naor schoele kunnen.
Broekers-Knol lat hier heur sociaole kaante zien, een kaante die an now toe niet zo naor veuren kommen ias. Aendelik, zol ik haost zeggen willen, aendelik is d'r wat ommedaenken veur de meenskelike faktor binnen et asielbeleid. Mar waor Broekers-Knol meer oge krigt veur wat asielzukers deurmaeken moeten en daoromme vuuf gemienten verplicht om die meensken op te nemen, daor lieken heur perti'jvrunden d'r muuite mit te hebben. Uut drieje van die anwezen gemienten bin de VVD-ers in opstaand kommen. Zi'j vienen et anwezen wodden deur et kammenet - en now citeer ik- : "een miskleun, strategisch een blunder en ronduut niet eerlik." Zi'j vienen ok dat d'r aandere gemienten binnen die tekotkommen binnen in et naokommen van ofspraoken, bi'jgelieks in de opvang van staotushoolders.
Et zol mi'j niks verbaozen as de stap van Broekers-Knol mit ingeven is deur de onderhaandelings veur et ni'je kammenet. Et is al een tied dudelik dat D66 en de ChristenUnie en ók een pat van et CDA een meer sociaoler, een roemhattiger, asielbeleid veurstaon. Veur de beide christelike perti'jen komt et asielvraogstok disse maond ok wel hiel dicht op de huud, deur et kastverhael. Daorin wodden veur Jozef en Maria de hieltied de deuren van de harbargen dichte holen: "Gien plak! In elk geval niet bi'j oons gao mar naor de buren." Mar ok die gavven niet thuus vanzels. Et kan mar zo wezen dat veural D66 en ChristenUnie de opvang van de asielzukers as een soort van test bruken om te kieken hoe serieus et wodden kan mit een ni'j kammenet. As d'r op dit stuit al niet meenskelik mit asielzukers omgaon wodden zol, wat moet d'r dan terechtekommen van de weensken van die perti'jen veur et ni'je kammenet?
Ie kun d'r trouwens donder op zeggen dat zonder et anwiezen van die vuuf gemienten, d'r op vri'jwillige basis nooit genog opvangplakken kommen zollen. Et weren altied de VVD-ers die vunnen dat d'r gien halfslaachtig beleid voerd wodden mos, mar dat de menisters en staotsiktaorissen dudelikhied geven mossen. Now is een eigen staotsiktaoris bange dat asielzukers de hieltied deurstuurd wodden en geft ze daoromme dudelikhied, mar ja, as et dan op et bodtien van de eigen
gemiente komt, dan is et verkeerde dudelikhied vanzels. Dat was in de tachtiger jaoren al krekliek zo mit de kernraketten die mochten overal kommen, behalven in de eigen aachtertuun: not in my backyard! En dat gelt vandaege-de-dag ok veur wiendmeulen, spoorbaenen, zunnepanelen en nuum mar op: et is goed dat ze d'r kommen, mar nee, bi'j oons kan dat niet.
Et is vandaege in Zuud-Afrike een feestdag: Verzoeningsdag. Daor hewwe neffens mi'j gien stellingwarfs woord veur. Ik maek d'r mar Akkedeerdag van. Die dag wodde in 1994 insteld mit de inteensie om et cultureel, taelkundig en raciaol verdielde Zuud-Afrike akkederen te laoten. As et an mi'j liggen zol, dan kregen we in oons laand ok zoe'n dag, waorop wi'j zuken naor wat oons mit asielzukers verbient: op naor de Akkedeerdag."