De toan fan Jan Koops: "Liestdouwers"

"Gister ston in dagblad Trouw een artikeltien over liestdouwers, bekende Nederlaanders die wel op een lieste van een poletieke perti'j staon willen om daormit die perti'j wat wiend in de rogge te geven. Et gong hier over liesten veur de verkiezings van de gemienteraoden ankem jaor.
Mar omreden ze niet écht in de raod van heur gemiente zitten willen, laoten die BN'ers heur op een onverkiesber plak zetten, meerstentieds as leste onderan op de lieste. En veur de dudelikhied zeggen ze d'r ok drekt mar even bi'j dat, mochten ze ál mit veurkeursstemmen keuzen wodden, dan staon ze heur plak of an een aander, die ál op een verkiesber plak ston, mar niet keuzen is. Zi'j wilen dus stemmetrekkers wezen, mar et bin toegelieke volksverlakkers. Volksverlakkers omreden ze heur op eens kiesbiljet zetten laoten, wiels ze al weten een eventuele zit in de raod niet bezetten te zullen.
Hier zol neffens mi'j een stokkien veur steuken wodden moeten. Et is toch te gek veur woorden dat op dizze wieze et passieve kiesrecht misbruukt wodt? Kiek, dat Wouter Koolmees van D'66 is, dat weten we allemaole wel. Waoromme moet hi'j dan zien perti'j in Rotterdam an stemmen helpen kunnen deur op de lieste staon te gaon, wiels hi'j niet zels in de raod van die stad zitten wil? Etzelde gelt veur Kati Piri van de Perti'j van de Arbeid. Zi'j is al lid van de Twiede Kaemer en het angeven niet in de gemien-teraod van Den Haag zitten te willen. Wat doet zi'j daor dan op die lieste?
Ok Maarten van Rossum staot op een lieste veur de gemiente Utrecht, mar wil absoluut niet in de raod zitten. Laot je dan ok niet op de lieste zetten, zol ik zeggen. Ie kun op alderhaande menieren in kraanten, verkiezingsfolders of lekaole tillevisie wel dudelik maeken da'j een bepaolde perti'j steunen willen.
Mien veurstel is dat alle veurkeursstemmen die uutbrocht wodden op meensken die wel keuzen wodden mar uutaendelik niet in de raod zitten gaon, dat al die stemmen in een gemiente bi'j mekeer opteld wodden en verdield over alle perti'jen in die gemiente.
Perti'jen zollen daoromme ofdwingen moeten dat meensken die op een lieste staon ok in de raod zitten gaon as ze deur veurkeursstemmen in die raod keuzen wodden.
En die bi'j veurkeursstemmen keuzen manluden of vrouwluden zels zollen een hoge boete kriegen moeten van honderdduzend euro as ze niet in de raod zitten gaon, omreden zi'j de verkiezings misbruken.
Een vergeliekbere sitewaosie is neffens mi'j de woonplicht van wethoolders. Een wethoolder is wettelik verplicht te wonen in de gemiente daor hi'j wethoolder is. Now kan et veurkommen dat iene van buten de gemiente as wethoolder benuumd wodt. Hi'j of zi'j kan dan een jaor ontheffing kriegen van de woonplicht. Mar die ontheffing kan jaor nao jaor weer verlengd wodden as et om een wat de wet nuumd 'bizunder geval' gaot. Mar spietig genoeg is niet bi'j wet vaastelegd wat een bizunder geval is.
Zo het et CDA in Stellingwarf Oostaende een wethoolder uut Westeande die beloofde verhuzen te zullen, en ja, hi'j zol dat wel graeg willen vanzels, met et lokt verdikkeme mar niet om een passend huus te vienen. Ik zol zeggen: oftreden of honderdduzend euro in de kas van Oostaende stoppen. D'r lopen now hier en daor in gemientehuzen meensken rond die gien enkele biening hebben mit die gemiente. En dat zol niet kunnen moeten op belangrieke pesisies as wethoolder.
Etzelde gelt trouwens veur aandere orgenisaosies as omroepen of dagblaeden. Ok daor wo'n bi'jtieden managers ansteld die gien enkele emosie hebben bi'j de orgenisaosie daor ze dik geld verdienen. Et bin poere managers die vaeke even mit olifantepoten deur de orgenisaosie hennegaon en een puunhoop aachterlaoten as ze nao een jaor of wat weer opstappen.
Ie kun nog zoe'n goeie opleiding bestuurskunde had hebben op Nijenrode of zels in et buterlaand, mar aj' gien hatte en ziel, gien gevuulte hebben veur de orgenisaosie daor aj' warken of veur de kultuur en de meensken in et gebied daor jow omroep of kraante veur warkt, dan hej' in die managersfunktie niks te zuken. Dit bin gien topmanagers mar mis-toppers."