FIDEO: Toeristen witte Fryslân goed te finen yn de hjerstfakânsje

It is hjerstfakânsje en dêrtroch is it drok yn Fryslân. Op de fakânsjeparken en yn bygelyks dieretún AquaZoo by Ljouwert. Fakânsjehúskes en steancaravans binne hast allegear beset, sa as by Vakantiepark Bergumermeer. By AquaZoo binne op it stuit dinosaurussen te sjen. En dêr komme in soad minsken op ôf.
Drokte yn de hjerstfakânsje: