Boargemaster Buma: "Klikapp is niet meer dan het digitaliseren van de ogen"

Der is gedoch yn Ljouwert oer in app dêr't amtners fertochte situaasjes op melde kinne. Ferskate partijen binne benaud foar de gefolgen dy't de app foar de privacy fan minsken hat. Neffens boargemaster Sybrand Buma falt it allegear wol wat ta.
© ANP
De app wurdt al 'klikapp' neamd om't amtners dêrmei fermoedens fan kriminaliteit melde kinne. De gemeente wol dat amtners fertochte situaasjes, lykas drugshannel, fraude of yllegale prostitúsje melde.

Net oars as oars

Mar neffens Buma is de app net oars as hoe't der no al wurke wurdt: "Ambtenaren komen in hun werk dingen tegen die niet door de beugel kunnen. Je kan er dan voor kiezen om dat via de telefoon door te geven, maar je kunt dat ook via een app doen."
Buma is net benaud dat amtners no allegear lytse fergripen trochjaan sille. "Als er een melding komt van een klein vergrijp, dan zal een ambtenaar die de melding behandelt zeggen: daar is deze app niet voor bedoeld. De app is in principe alleen bedoeld voor ondermijnende criminaliteit."
De boargemaster begrypt de opskuor dan ek net goed. "Er wordt voortdurend gezegd: we moeten meer doen tegen ondermijning. Ondermijning is iets wat je niet ziet, maar vaak wel afhankelijk is van dingen die niet normaal zijn. Bijvoorbeeld een bedrijfspand dat opeens volgehangen wordt met camera's. Als ambtenaren zoiets zien, kunnen ze het melden als ze willen. Het is niet verplicht."

"Wat er met een briefje gebeurt, weet je ook niet"

Buma tinkt dan ek dat it gedoch benammen mei de bynamme 'klikapp' út te stean hat. "Zodra het woord 'app' gebruikt wordt, komt het gevoel op: ik weet niet wat ze met mijn gegevens doen. Maar het gekke is: als een telefonist iets op een briefje schrijft, weet je ook niet wat er met het briefje gebeurt."
En it 'klikken' docht it draachflak al hielendal gjin goed. "Dan zijn de vergelijkingen met oorlogsomstandigheden niet van de lucht, dat snap ik allemaal wel", seit Buma.
"Maar we zijn een democratische overheid, die samen met de burgers en de ambtenaren een taak heeft om de stad veilig te houden. Dan kan je dat een klikapp noemen, maar ik hoop dat degenen die erover berichten ook naar de inhoud kijken en de inhoud is niet anders dan het digitaliseren van de ogen."
Boargemaster Buma oer de app foar amtners