De toan fan Jan Koops: "Wopke Hoekstra"

"Wi'j schrieven et jaor 2025. Drie jaor leden is et kammenet-Rutte IV nao amper een half jaor funktioneren - oftreden moeten nao de enquête over de Toeslaggenaffaire. Bi'j de daoropvolgende verkiezings in september 2022 is de VVD openi'j de grootste wodden en ok veerder bin d'r gien al te grote grote verschoevings.
Ja, et CDA het nog mar vier zitten. Ze hebben wat stemmen verleuren an de BoerBurgerBeweging en de rest an de liest van Pieter Omtzigt. De leste is now de fuufde perti'j in et laand wodden. De vier informeteurs die d'r aachterienvolgens west hebben kwammen d'r allemaole niet uut. De formeteur die uutaenlik onder tiedsdrok van de Twiede Kaemer deurpakken moeten zol, kreeg al vlogge vier perti'jen om de taofel.
Et weren vanzels dezelde perti'jen die al jaoren mit mekeer regeerd hadden, missionair, mar nog langer de-missionair. Dat dan wel mit hiel vule verschillende menisters en staotsiktaorissen omreden de iene nao de aandere oftreden mos of daon kreeg: ze hadden verkeerde infermaosie geven, niet de waorhied verteld, lekt uut de menisterraod, in de kraante wat aanders uterd as et beleid van et kammenet, en gao mar deur.
Mar now zit dus et kammenet-Rutte V d'r nao jaoren van infermeren en onderhaandelen tóch an te kommen. Ze weren d'r maonden leden al uut hoe de pottefulies van menisters en staotsiktaorissen verdield wodden zullen.
De leste hobbel is et om daor now ok de naemen bi'j in te vullen. En daor stoekt et now al maonden. D'r kwammen al grote naemen veurbi'j van meensken die heur al bewezen hadden op alderhaande pesisies in de maotschoppi'j. Mar mit dat d'r een naeme nuumd wodde kwam d'r een onderzuuksjournelist mit onhullings over et verleden van die persoon.
Die infermaosie kwam uut de Pandorapepieren, uut de Stellingwarver dokementen en nog een peer aandere Usb-sticks mit feiten en halve feiten. De journelisten trapten vol op et orgel: Hoe konnen ze now disse man veurdregen veur et departement van Justitie? Hi'j het vuuf jaor leden nog een bekeuring had omreden hi'j tien kilemeter te hadde ree. En now zal hi'j vanwegen de klimaotriegels de maksimumsnelhied naor 80 kilometer et ure weerommebrengen moeten?
En die veurdracht van die vrouw as menister van Sociaole Zaeken? Hoe haelen ze et in heur heufd? Doe ze 100 percent warken gong het ze een hulpe in de huusholing neumen; een staotushoolder die zwat betaeld wodde. En die zal as menister zwat warken uutbanen moeten?
Die menister van Volksgezondhied die ze op et oge hebben, die is pas drie maond leden stopt mit roken omreden hi'j aosemhaelingsklaachten kreeg; en die moet now et roken tegengaon?
Die dochter van die boer mit mega-stallen, die zol as ni'je menister van Laandbouw kleinschaolige boereplaetsen anrikkemederen moeten? Hoe kriegen ze et in de plasse?!
De formeteur zit mit de hanen in et haor, want ze hebben veur alle beschikbere posten mar iene kandidaot vienen kund die nao vule vufen en zessen toezegd het et wel doen te willen. Et bin allemaole meensken die heur nekke uutstikken willen veur et laandsbelang.
Alle aanderen die nuumd weren veur een post bedaankten vrundelik veur de ere en blieven liever zitten in heur baene die an twie of drie keer beter betaelt as een post in et kammenet. En de meensken it et laand? Ze bin et zat en lopen te hoop tegen de onderzuuksjournelisten.
Et begon allemaole in 2021. Mit grote koppen ston de naeme van menister Wopke Hoekstra in de kraanten. Schandaolig wat hi'j daon hadde! Mar op de vraoge wanneer en waormit hi'j de wet overtreden hadde, kwam as bescheid. 'Nee, hi'j het niks onwettigs daon en is keurig binnen de riegelties bleven; mar et was ál onethisch.'
As d'r een galge mitdregen wodt bi'j een demonstraosie in Amsterdam dan loopt et journaille te hoop, én terechte! Mar toegelieke kneupen ze zels Wopke Hoekstra op. Hoekstra, de man die doe hi'j menister wodden zol, zien aandelenpottefulie op de Maegdeneilanen votdee, omreden hi'j wel deurhadde dat dat niet passen zol bi'j zien ni'je baene. Hoevule kaansen geven wi'j in dit laand an meensken om heur leven te beteren? Of is et hier: ien keer een dief altied een dief? Ik bin et iens mit dat kleine inzunnen stokkien van vuuf woorden in dagblad Trouw over heur andiel in dit gehiel. Storm in een glas waeter."