FIDEO: Tsjerketsjinst út de Sint-Gertrudistsjerke yn Warkum wei

Omrop Fryslân stjoert alle sneinen om 10 oere in tsjerketsjinst mei in oekumenysk karakter út. Dizze snein komt de tsjinst út de Grutte of Sint-Gertrudistsjerke yn Warkum wei. It tema fan de tsjinst is 'ferbûn troch ús takomst'.
De foargongers binne Arnold Vriend en Liesbeth Muilwijk. Feike Dijkstra bespilet it oargele en der is solosang fan Theo Jolle van der Logt.
Klik hjir foar de liturgy fan dizze tsjinst.