FIDEO: Tsjerketsjinst út de St. Gertrudistsjerke yn Warkum wei

Omrop Fryslân stjoert alle sneinen tsjerketsjinsten mei in oekumenysk karakter út. Dizze snein komt de tsjinst út de Grutte of Sint-Gertrudistsjerke yn Warkum wei.
It tema fan de tsjinst is ferbûn wêze. Foargongers binne Albert Althuis en Arjan Treuren. Oargelist is Harry Mast en der is muzikale meiwurking fan sopraan Inkje Bakker.
Besjoch de liturgy fan dizze tsjinst.