De toan fan Jan Koops: "De R zit weer in de maond"

"Neffens de geleerden moewe now an de vitamine-D. Vroeger kreeg ik elke dag zoe'n geel-brunig glaanzend koegeltien levertraon. Tegenworig bin d'r alternatieven veur die vorm van Vitamine-D.
En dat moewe nemen omreden d'r bi'j de winterdag minder zunne-uren binnen. Daorbi'j moewe - om de weerstaand op peil te holen ok ekstra vitamine-C binnen kriegen.
Mar in oonze femilie betekent de R in de maond mit extra vitaminen wat aanders. In die maonden hewwe verhooldingsgewieze vule verjaordaegen en daorbi'j staon de vitaminen dan veur de kedo's diewe geven. Of beter: geven én kriegen, want de vrouw en ikke bin beidend ok jaorig in R-maonden.
Et begon oflopen zundag votdaolik al mit iene van de kleinkiender. Hi'j zol tiene wodden. De daegen daorveur hawwe him vraogd of hi'j een verlangliesien hadde.
Want as opa's en oma's kuj' tegenworig niet meer bi'jbienen wat de kiender an speulgoed hebben én wat d'r in de winkels allemaole te koop is.
Doe ik tien jaor wodde kreeg ik van mien pa en ma een klein deusien Lego mit twintig of dattig staepelblokkies d'r in, en mien opa gaf mi'j een kwattetspul.
Mar ja, daor kuj' vandaege-de-dag niet meer mit ankommen.
Daoromme wodde ok disse kleinzeune even vraogd of hi'j wat wus veur zien tiende jaordag.
Now, wis en werachies had hi'j wel zoe'n liesien mit weensken!
Mar daor ston veur oons eins mar ien kedo op: een ni'je PS-4 kontroller veur zien PlayStation. Niks Legoblokkies, kwattetspul of boekien van Pietje Bell en de Zwatte Haand. Nee, een PS4-kontroller! Toe mar!
Now vul dat apperaot buten et budget dawwe an verjaordaegen altied besteden, mar een twiedehaans eksemplaor kowwe d'r krekt van bestuveren. Dat hi'j kreeg zien kontroller.
Doewe laeter die middag weer op huus an zollen mossen we vanzels nog al even kieken wat hi'j doen kon mit zien ni'je anweenst.
Veur zien slaopkaemer had hi'j die dag een ni'j bureau kregen en daor ston een beeldscharm op en mit de ni'je kontroller bediende hi'j een feguurtien dat op et scharm as een raozende henneweer gong.
Zien bruurtien had de oolde kontroller in hanen en vleug d'r mit zien vingers overhenne om een aander feguur bewegen te laoten.
Ik bin te oold veur die ni'jmoodse spullegies, ik begriep niet wat de bedoeling is en heb gien idee hoe aj' alles bedienen moeten zollen.
Mar hi'j was slim bliede mit zien PS4-kontroller. En daor gaot et omme vanzels.
Kommende zundag is et openi'j feest;
dan hewwe drekt ok al verjaordag nommer twieje. De jongste kleinzeune.
Zien verlanglieste beston uut wat meer dingen.
Hi'j hadde uut een katalogus plaeties knipt van kedogies die hi'j graeg hebben wil. En die knipsels beweerde hi'j in een kevot.
Ik dochte dat hi'j wat mit dinosaurussen hebben wol. Daor is hi'j toek op.
Doe ik veurig jaor een kienderpregramme mit him volgde op 'e tillevisie, doe zee ik es: "Kiek jonge, een dinosaurus!" Et vuufjaorige kereltien bleef strak naor de tillevisie kieken, mar mos al even kwiet: "Nee opa, dat is een Tyrannosaurus-Rex!" Even laeter kwam d'r neffens mi'j een aandere dino veurbi'j, mar ok die hadde een speciaole naeme die hi'j kwieskwaans even nuumde.
Now miende ik da'k redelik wat algemiene kennis hadde, mar bi'j dit soorte van wiesneuzeri'je stao ik weer mit beide bienen op de grond.
Mar nee, hi'j huufde niks mit dino's te hebben.
In et kevot zatten verschillende plaeties die allemaole mit Pokémon van doen hadden.
Pokémon is een bedaenksel van een Japanner die in 1995 bliekber een goolden idee hadde want al sund die tied is d'r van alles van Pokémon op 'e mark: kaorten, komputerspullegies, dekbedovertrekken, puzzels en gao mar deur. Daor staon dan allemaole bedochte feguren op mit de vremdste naemen liekas Vaporeon, Lapras, Squirtle, Eevee, Jigglypuff en Pikachu.
Die leste kwam veurige weke nog in een tillevisiekwis veurbi'j.
En deur de kommende verjaordag van de jongste kleinzeune wus ik werempel alliend van dit feguurtien et aantwoord. Pikachu.
De R is weer in de maond. Veur oons hoolt et in dawwe weer van alderhaande ni'jerwetse dingen leren."