Liveblog | 26 augustus 2021

Simmerblog: Simmer op De Jouwer

It is de lêste wike fan Simmer yn Fryslân! Noch in pear dagen kommen we del yn ferskate doarpen en stêden.
Lêst bywurke: 27 augustus 2021, 11:47 oere
17:45

Bewegende bylden

En dêrmei komme we oan de ein fan dit simmerblog. Moarn de lêste kear dizze simmer, want dan slute we Simmer yn Fryslân 2021 ôf yn Nijhoarne én Aldhoarne. Oant dan!
17:21

Derút mei in knal

Aukje de Hoop slút de dei ôf op it terras fan Hotel Anne Klare, oan it wetter. It jier begûn heftich foar it hotel: yn de âldjiersnacht sprongen de ruten, nei't flakby in karbidkanon ôfsketten waard.
Mar no giet it hartstikke goed, seit eigener Ardi Anker. "De zon schijnt, de terrassen zitten vol. Gelukkig hebben we ook geen trauma overgehouden van die knal. Na 3,5 week zat al het glas er weer in en konden we weer aan de slag. Dan schrik je wel even, want van het hele proces word je wel moe. Dat schijnt heel normaal te zijn. En gelukkig ging het weer over."
It hiele ferhaal is no útiten, seit Anker. Lilk is er ek net. "Als die jongens hier een biertje komen drinken, zijn ze helemaal welkom."
Want ek moai is: de hoareka op 'e Jouwer rint goed. "Mensen komen hier graag, ook omdat het hier niet zo toeristisch is als bijvoorbeeld Langweer en Terherne. En de Jousters zijn enorme bourgondiërs."
Ardi Anker en Anne Klare © Omrop Fryslân, Aukje de Hoop
In tekoart oan persoaniel, lykas by in soad oare hoarekasaken, ha se by Anne Klare ek net. "Je moet gewoon betalen. Als je wat meer betaalt dan het minimumloon, dan is er geen enkel probleem om personeel te vinden. Kwaliteit moet je betalen."
Ardi Anker is optimistysk oer hoe't it jier gongen is
16:44

...en it wetter op!

We ha der moai waar by op 'e Jouwer en wat is der no moaier as even it wetter op? Michiel Huisman en Johan Jongsma binne de manlju achter Fietsplank.nl.
Ferslachjouwer Aukje de Hoop mocht sels ek even:
Michiel Huisman en Johan Jongsma fertelle oer harren bedriuw
16:33

De loft yn...

Kofje, klokken en ballonfeesten. By dy earste twa ha we earder hjoed west, mar ferslachjouwer Aukje de Hoop is no by ballonfarder Herman Kleinsmit. De jierlikse Ballonfeesten gongen foar it twadde jier op rige net troch. "Eigenlijk liggen alle evenementen wereldwijd stil", seit Kleinsmit. Hy hat in soad bysûndere ballonnen. "Dat trekt altijd publiek."
It wurk is skitterjend, seit er. Hoefaak oft Kleinsmit ek yn de loft is, it ferfeelt net. "Het is elke dag anders. Je kunt wel dezelfde windrichting hebben, maar de omstandigheden zijn telkens anders. Het weer is anders, de passagiers zijn anders, je landt bij een andere boer. Het is nooit hetzelfde."
Hoe wurde je ballonfarder? Kleinsmit leit it út
15:54

Aktiviteiten genôch!

Minsken mei ôfstân ta de arbeidsmerk, kinne op 'e Jouwer terjochte by feriening In de Vrijloop. De feriening is om de frije tiid troch te bringen. It sit yn in prachtich gebou, in âld pakhûs.
Sa'n 300 minsken binne lid, fertelt foarsitter Thomas de Jong. "Benammen wat âldere minsken binne lid, we dogge ús stjonkende bêst om ek wat jongere minsken te ynteressearjen. We dogge hjir fan aktiviteiten: biljert, yoga, blomskikke, hout snije. Wol twintich aktiviteiten. We ha der genôch romte foar."
Underdiel fan it gebou is ek in kringloopwinkel. Dat wurdt beheard troch ûnder oare Kaatje van der Zee. "We dogge it mei ús achten. We ha in hiel moai team, dat kin net better. Se ha sein dat ik mar it oansprekpunt wêze moast. Mar gjinien hjir is de baas, we dogge it mei-elkoar."
It gebou sit wat op 'e ein fan de dyk, dus om minsken attint te meitsjen, freget wat ynset. "Dêrom ha we de flagge mar út", seit Van der Zee. "We ha ek in kear in boerd op de dyk hân, mar dat mocht net fan de gemeente. We ha wol altyd aardich wat oanrin."
Thomas de Jong en Kaatje van der Zee
15:13

Ferslachjouwer Timo Jepkema wie even op 'e strún

15:10

Happy Stones fynst ek op 'e Jouwer