Liveblog | 29 july 2021

Simmerblog: Simmer yn Terherne

De kroech is rêden troch Amearikanen, dy't kamen foar de F-16. "Hast alle famkes hiene ferkearing mei in Amerikaan,"
Bywurke: 13 augustus 2021, 11:30
17:38

Ein fan dit simmerblog

Dit is de ein fan dit simmerblog oer Terherne. Tank foar it folgjen.
Moarn binne wy yn Aldegea. Oant dan!
17:37

Simmer yn Terherne

Noch de hiele jûn is it programma Simmer yn Fryslân by ús te sjen op telefyzje, alle oeren om kertier oer it hiele oere. En wa't net wachtsje kin, kin de útstjoering hjirûnder ek sjen.
17:24

Ride mei drank op

"Yn it begjin wiene der noch echte boeren", seit de âld-kroechbaas. "En echte skippers. En Dútsers, sûnder earmen en sûnder skonken, dy't op it eastfront sitten hiene." De tiden binne feroare.
Bauke Boersma © Omrop Fryslân, Geartsje de Vries
No is komt it net faak mear foar, dat minsken mei de auto nei de kroech geane. Earder wie it gewoaner.
"Ik ha wolris in akku by ien út de auto helle. Ik tocht: dy moat mar net mear ride. Mar dêr krige ik sa'n rúzje mei, dy kaam noai wer!"
17:11

Alde kroech rêden troch F-16

"Yn 1980 stie it op ynstoarten, en it wie dochs wol in ferneamde herberch." Dat seit âld-kroechbaas Bauke Boersma oer De Zevenwouden. It is ien fan de âldste kroegen fan Fryslân.
De rêding kaam út Amearika, seit Boersma. By de yntroduksje fan de F-16 kamen Amerikaanske soldaten nei Fryslân. "Dat wiene gouden klanten."
Dat wie nedich ek. "Wy sieten trije ton yn de skuld, en de rinte wie 17 persint."
De gasten foelen yn de smaak. "Op it lêst hiene alle famkes hast ferkearing mei in Amearikaan. Dy F-16 hat miskien wol in protte belestingjild koste, mar it wie ús rêding."
Geartsje yn de kroech
16:22

"Moaier as it steatejacht"

In eintsje fierderop leit ien fan de âldste skippen fan de wrâld, dy't no noch sylt. It skip is boud yn 1843, en neffens Geartsje de Vries, dy't al hiel wat boaten sjoen hat, "moaier as it Steatejacht".
© Omrop Fryslân, Geartsje de Vries
"Minstens sa moai", seit Bram Maasdam. "Ik wol it Steatejacht net delhelje." Dizze boeier is boud troch de pake fan de man dy't it steatejacht boud hat. It is hast 50 jier âlder.
It skip is fan it Suderseemuseum, mar it leit dus yn Terherne. "In boat moat farre, mar de Iselmar is net geskikt foar in boeier. De Snitser Mar is der perfekt foar."
Der wurdt gauris mei fearn. "Minsken kinne hjir hearlik oan board sitte, en as in kommissaris swaaie nei de minsken."
16:21

In notarisboat 'om te flanearjen

"We sizze de hiele dei al dat it hjir allegearre boatsjeminsken binne. En dus bin ik op syk gien nei bysûndere boaten", seit Geartsje.
© Omrop Fryslân, Geartsje de Vries
Yn in skiphûs sjocht se direkt in notarisboat. "Dy is boud foar notaris Ottema." It is in frij lyts boatsje, fan hout, seit Tolke de Boer.
"Eins is it bedoeld om op sneintemiddei mei in kopke tee te flanearjen oer de Snitser Mar. Je kinne der yn sjoen wurde, dat is de bedoeling."
Geartsje stiet tusken de boaten
15:56

Net stoke yn de tsjerke

Krekt as de buertsuper, dêr't Johanna moarns betiid al wie, is de winkel yn de tsjerke winterdeis ticht. Dan binne der gjin toeristen, en dy soargje foar de measte omset.
© Omrop Fryslân, Geartsje de Vries
Oare aktiviteiten soene der wol yn kinne, mar dat is djoer. "Dan moeten we stoken. En om de hele kerk warm te krijgen, moeten we een dag eerder beginnen met stoken. Dat kost zomaar 150 euro per dag."