FIDEO: Haskerdiken is wer ree foar flinke reinbuien

De ynwenners fan Haskerdiken kinne ferromme sykhelje: de kommende jierren hâlde sy drûge fuotten. Wetterskip Fryslân hat hast in jier dwaande west om goed 900 meter oan wâlskanten njonken de Hearresleat heger te meitsjen. Dy lizze foar in part op priveeterrein, wat foar it Wetterskip in ekstra útdaging wie.
De kaaien yn it doarp binne yngreven oanpakt: