Kollum: "Bokke Wipstra, onderwaterlasser te Delfzijl"

"In Frysktalich nûmer op it Eurovisie Songfestival, dat soe foar de emansipaasje fan de taal wolris in goed ding wêze kinne. Doe't ik dat in pear dagen lyn te praat brocht, krige ik rillegau in reaksje dy't ik jim net ûntkeare wol.
© Omrop Fryslân, Joris Kalma
De Toan fan Willem Schoorstra
Dat berjocht begjint sa: 'Tot u wendt zich Bokke Wipstra, onderwaterlasser te Delfzijl, maar wonende op het Achterom nummer 13 te Bokwerd, naast Siebe van Durkje en een stuk onrant uit de stad die geen vinger uitsteekt en liever koud als moe is. In de regel zijn wij aardig ingenomen met uw stukjes, de ene keer zegt het ons meer dan de andere, maar dat is met alles zo en daar bekreunen wij ons verder niet over, want dan zouden wij er een dagtaak aan hebben en wat dat aangaat hebben wij wel wat beters te doen.
Toen wij echter lazen dat mijnheer de stukjeschrijver een Friestalig nummer naar het Eurovisie wil sturen, was het ons in de eerste aanloop goed over omdat wij niet zo voor het Fries zijn, en het ook beslist niet moeten overdrijven, en wij zulke opstijgingen maar dom praat vinden dat niks om de hakken heeft.
Mede in dat licht willen wij mijnheer de stukjeschrijver erop wijzen dat het ziezo gelegen is dat de mensen ook vinden dat het zo mal niet moet, zie maar naar de plaatsnaamborden in Noordoost-Friesland, dat viel de gemeente ook vies af dat de bevolking zegt dat we het Fries niet moeten overdrijven, omdat de toeristen het anders niet kunnen nakomen wat er op de borden staat en op 'e doele raken, waardoor mijn overbuurman Klaas Hekkel van loonbedrijf Slootstra met zijn trekker moet komen om de bezoekers uit de greide te halen.
Tevens willen wij mijnheer de stukjeschrijver wijzen op het hoofdredactioneel commentaar van het Friesch Dagblad, dat niet om 'e nocht zo heet, waar ze ook van bedenken zijn dat het leren van Fries weggegooid geld is, omdat als mensen van buiten een bekjevol Fries willen praten ze dit op straat wel kunnen leren.
Op hetzelfde moment is het ziezo dat ik het omdenken van mijnheer de stukjeschrijver wil vragen voor het volgende. Samen met Jochum Klapvoet, Lútsen van Swarte Herke en Wesley Sleutelhanger, die eerst een weiten hin was die niks durfde en die wij bot aanvuren moesten om zich niet aan te stellen en die nu zingt als een geile klijster, hebben wij een groepje dat de Dongbult Blues Brothers heet. Nu leek het ons wel aardig om mogelijk in de benoeming te komen voor het Eurovisie, wat wij bij need in het Fries kunnen doen, al moeten wij het niet overdrijven. Omdat mijnheer de stukjeschrijver vast wel kunde heeft bij de Omroep willen wij ons bij deze aanrikkemenderen.
Dat zo. Wees gegroet, Bokke Wipstra, onderwaterlasser te Delfzijl (maar wonende op het Achterom nummer 13 te Bokwerd).'"