Boargemaster Sybrand Buma: "Vrijheid verplicht tot waakzaamheid"

"Vrijheid verplicht tot waakzaamheid", dat sei boargemaster Sybrand van Haersma Buma by de 4 maaie-betinking yn de Ljouwerter Prinsetún. "Niet wegkijken bij onrecht, maar zaken als racisme, antisemitisme en discriminatie altijd aan de kaak stellen."
© Omrop Fryslân, René Koster
Buma makke syn taspraak op 'e nij hiel persoanlik. "Oorlog is niet voorbij als de vijand weg is. Het werkt nog generaties lang door. Het zit in de kinderen van de slachtoffers, maar ook in die van de daders. Zelf denk ik aan mijn pake, die zich verzette tegen de Duitsers. Hij overleefde het niet.
Ik denk aan mijn vader, die afgelopen jaar overleed en zijn leven lang met het gemis van zijn vader om moest gaan. En ik denk aan mijn oma, de joodse moeder van mijn moeder. Maar ik denk ook aan mijn moeder, die als jong meisje maar niet kon begrijpen waar die gele ster op de jas van haar moeder nou voor nodig was.
Maar omdat er altijd mensen zijn geweest die - toen het er op aan kwam - het moeilijkste besluit van hun leven namen, vanwege een doel dat groter is dan zij zelf, dàt besef, daar draait het om in de twee minuten stilte van 4 mei", sei boargemaster Buma.
Fanwege corona wie de provinsjale betinking foar de twadde kear sûnder publyk. Loko-kommissaris Sander de Rouwe lei in krâns út namme fan de provinsje, om't kommissaris Brok de betinking op Skiermûntseach bywenne. It Wilhelmus waard yn de Prinsetún op yndrukwekkende wize songen troch Elske DeWall.
In reportaazje fan de deadebetinking yn de Prinsetún