Fryslân troch de eagen fan in oar: Flip van Doorn presintearret boek

Skriuwer, kuierder en 'ûntdekkingsreizger yn eigen lân' Flip van Doorn presintearret freed in boek oer ús provinsje: De Friezen. Van Doorn is bekend fan talleaze reportaazjes foar ferskate kranten. Yn 2010 ferhûze hy - sels berne yn Zeist - nei Fryslân ta. Sûnt dy tiid besiket er te begripen wêr't er terjochte kaam is. "Ik heb Friesland wel altijd als iets bijzonders gezien," seit hy.
© Flip van Doorn
De skriuwer rûn al lang om mei it idee om in boek oer Fryslân te skriuwen. "Vanaf het moment dat ik hier kwam woonde, speelde ik al met deze gedachte. Als je van een afstand naar Friesland kijkt, lijkt het toch één geheel. Een robuuste provincie met een eigen vlag, taal, volkslied en cultuur. Heel homogeen. Maar als je er tussen gaat wonen, dan blijkt dat ieder dorp z'n eigen Fries spreekt. En dan blijken die Friezen ontzettend divers en verschillend te zijn. Dat vond ik een heel mooi gegeven."

Spegel foarhâlde

Hy wol net-Friezen ynkyk jaan yn de provinsje, mar ek Friezen sels in spegel foarhâlde. Somtiden hast frjemde eagen nedich om mei in nije blik nei dysels te sjen. "Het voelde op een ingewikkelde manier als een remigratie," seit Van Doorn oer syn ferhuzing nei Fryslân. "Mijn grootvader is geboren en getogen in Dokkum, maar toen hij twintig was is hij om economische redenen naar Limburg verhuisd. Ik ben zelf in Zeist geboren en in het Gooi opgegroeid. Pas elf jaar geleden ben ik zelf naar Friesland verhuisd. Mijn pake heeft mij toen ik twaalf was meegenomen naar Friesland om zijn geboortehuis te laten zien in Dokkum en om naar het Fries Museum te gaan. Hij heeft zijn twee kleinzoons heel veel trots voor Friesland bijgebracht, dat zat heel diep bij hem."

Nei binnen en bûten sjen

Op syk nei antwurden op syn fraach reizge Van Doorn net allinne troch Fryslân, mar seach er ek bûten de grinzen. "Ik kom uit de reisjournalistiek, dus ik heb dit boek ook aangepakt als een reisboek. Dus ik heb elf tochten uitgestippeld door Friesland, maar daarbij heb ik het heel breed genomen. Het Friese taalgebied lag in de middeleeuwen langs een veel bredere kuststrook. Dus ik ben ook naar de Halligen geweest, eilandjes voor de Duitse Waddenkust waar mensen nog op terpen wonen. Een aantal keren per jaar stroomt de boel onder en trekt men zich terug. Ze leven er nog op een ritme van de natuur, van de getijden, van de seizoenen. Zoals de oorspronkelijke Friezen het ook deden. Die reis heeft mij veel geleerd."

Livestream

De boekpresintaasje yn Tresoar is freed te folgjen fia in livestream. "Normaal gesproken zouden we het in de hal doen met 150 genodigden, dat kan nu natuurlijk niet. Maar we hebben er een livestream van gemaakt. Dus eigenlijk kunnen nog meer mensen meekijken. Directeur Bert Looper is gastheer, mijn uitgever doet een interview, Theun Plantinga vertelt over zijn verhuizing van Veenwouden naar Amsterdam en terug naar Rinsumageest. Claudy Jongstra neemt het eerste exemplaar in ontvangst en boekhandelaar Ronnie Terpstra is er ook."
Skriuwer Flip van Doorn
© Flip van Doorn