De corona-oanpak: swalkbelied of rap skeakelbelied?

Guon minsken neame it coronabelied fan it regear mar in 'swalkbelied.' Bygelyks as it om it faksinearjen giet: soene earst âlderein, of dochs meiwurkers fan ferpleechhuzen, of dochs sikehûsmeiwurkers? En oant hoe lang moat de lockdown duorje, foar guon minsken liket it alle wiken wol te feroarjen. Neffens bestjoerskundige Caspar van den Berg kinne je der op ferskate wizen nei sjen.
© ANP
"Is het glas halfvol, dan zeg je: het is snel schakelen en improviseren. Is het glas half leeg, dan zeg je: het is zwabberbeleid," fertelt Van den Berg. "Ik kan me goed voorstellen dat mensen denken dat het alle kanten op gaat en zich afvragen waar de consistentie en de lijn is. Persoonlijk heb ik dat misschien ook wel. Maar als je er van een afstandje naar kijkt dan moet je ook realiseren dat je als bestuurder met heel veel schuivende panelen te maken hebt."

Coronawurch

Hy hat dus ek wol begryp foar de drege karren dy't it regear meitsje moat. "We weten best weinig over de ontwikkeling van het virus, over de verschillende maatregelen en er zijn ook veel waarden en belangen die druk uitoefenen op dit dossier. Dus van een afstand bekeken is het te begrijpen, maar als bestuurder kun je het ook bijna niet goed doen."
De bestjoerskundige kin him ek wol ynlibje yn de minsken dy't der minder posityf oer tinke. "Het is wel logisch dat meer mensen het als zwabberbeleid gaan zien, omdat het natuurlijk ook ons allemaal treft. We zitten al maanden in deze situatie en iedereen wil graag verder met z'n leven. Dat mensen er moe en kritisch van worden is dus wel begrijpelijk."

Kritysk bliuwe heart by demokrasy

Wol fynt Van den Berg it goed dat minsken kritysk binne en bliuwe op it belied fan de oerheid. "Dat hoort ook bij onze democratie, de macht moet gecontroleerd worden. Er moet macht en tegenmacht zijn, een kritische houding is goed. Maar onze poldertraditie heeft ons aan de ene kant ver gebracht, maar aan de andere kant: als iedereen z'n zegje gedaan heeft, moet er ook wel een klap op gegeven worden. En dat is juist in deze crisis heel ingewikkeld, omdat er steeds nieuwe informatie komt en nieuwe virusvarianten opduiken. Dat maakt het besturen knap ingewikkeld."

Ferkiezingen yn sicht

Je soene je ek ôffreegje kinne oft de kommende Twadde Keamerferkiezingen fan maart ynfloed hawwe op it belied. "Politici worden vaak nerveuzer als die verkiezingen dichterbij komen. Toch denk ik dat het maatregelenpakket niet heel erg zou verschillen als er geen verkiezingen zouden zijn. De inhoudelijke besluiten zijn moeilijk terug te leiden op dadendrang in campagnetijd."
Mar Van den Berg tinkt wol dat it te merken is yn de kommunikaasje. "Van minister Hoekstra van Financiën, die ook CDA-lijsttrekker is, hoorden we bijvoorbeeld dat het kabinet de scholen weer probeert te openen. Dat is eigenlijk niet zijn portefeuille: noch het coronabeleid, noch het onderwijs. Dus daar zie je wel dat een lijsttrekker de drang krijgt om zich te profileren. In een campagne is het heel fijn als je een blijde boodschap kunt brengen. Dus in de communicatie ontstaat een andere dynamiek, maar de inhoud van het beleid zal niet erg veranderen."

Faksinaasjebelied

In goeie kar meitsje is ek dreech foar in grut tal saken: "Men ziet ook dat het kabinet voor duivelse dilemma's gesteld wordt. Maar aan de andere kant is het vaccinatiebeleid geen duivels dilemma, maar gewoon een vraagstuk dat gaat over wat je bestuurlijk en logistiek voor elkaar krijgt. Dus de prestaties op het gebied van het vaccinatieprogramma zullen denk ik een zwaardere rol spelen bij het oordeel van de kiezer dan wanneer de scholen bijvoorbeeld open kunnen. Dat is veel meer varen in de mist."
Bestjoerskundige Caspar van der Berg