NHL studenten filmen Doarpskrêft van Fryslân

150 NHL studenten van de opleiding communicatie zijn deze week op zoek gegaan naar de kracht van Friese dorpen. Voor het Doarpskrêft Filmfestival maakten zij 25 films over wat kleinere dorpen. De films zijn in drie dagen geproduceerd. De eerste dag kregen de filmers tijdens colleges tips en tricks van ouwe rotten in het vak en moest er een script geschreven worden. De tweede dag werd gefilmd en de laatste dag moest de film afgemonteerd worden. Eind van de middag was de deadline voor alle filmcrews, een paar uur voor hun eigen Filmfestival.
Finster volgde de filmcrew van Achlum. Anja Postma is zelf Achlumer en NHL student. Zij vertelt waarom haar dorp één van de mooiste van Fryslân is.
Dorpsfilm Achlum:
Het Doarpskrêft Filmfestival is gewonnen door studenten Anouk Jager, Siemy-Anne Siderius, Jildou Tolsma, Janna Rozema, Regine Sandstra en Alinda Stam, met de film "Het kloppend hart", over Burdaard. De jury roemde de film vanwege de frisse verteltrant en de keuze voor de dorpsuper als middelpunt van het dorp. Juryvoorzitter Freda Buwalda: "Via de hoofdpersoon Tjeerd van de Super is de kracht van het dorp consistent verbeeld."
Dorpsfilm Burdaard:
De publieksprijs ging naar Mathijs Hartsuiker, Arnoud Boerkool, Ananda Datema, Inez Brouwer en Rick Biemolt met hun film over Arum.
Dorpsfilm Arum:
De dorpen waarover een film is gemaakt zijn: Achlum, Allingawier, Akkrum, Aldeboarn, Arum, Beetsterzwaag, Burdaard, Bitgummole, Bontebok, Dronryp, Earnewâld, Jelsum, Jistrum, Kimswerd, Molkwerum, Nieuwehorne, Oudeschoot, Oentsjerk, Sloten (de enige stad), Snakkerburen, Terherne, Tzummarum, Wommels, Walterswâld, Wirdum en Zoutkamp.