Minister enthousiast over cultuurconvenant

De bestuurders van Groningen, Fryslân, Drenthe en Leeuwarden, Assen, Emmen en Groningen gaan intensiever samenwerken op het gebied van cultuur. Woensdag tekenden de betrokken bestuurders en minister Jet Bussemaker van OCW het cultuurconvenant in het Fries Museum. We the North, het raamprogramma waar Innovatie, Talentontwikkeling en Stad & Regio centraal staan, kan hierdoor van start gaan. Er is € 2.400.000 beschikbaar gesteld. Dit geld komt in een gezamenlijk fonds. Het Noordelijk Overleg Cultuur, waarin de partijen zich verenigd hebben, heeft een intensieve lobby gevoerd voor het Noordelijke experimenteerprogramma We the North! Landelijk wordt met grote belangstelling gevolgd wat er in onze regio gebeurt.