18yn2018 #4 Robin en Eva

Yn de fjirde ôflevering fan 18yn2018 Robin van Riet fan Stiens en Eva de Jonge út Ljouwert.  
Robin stiet alle dagen op de iisbaan. Hy hat echt alles oer foar it shorttrack. Ferline jier is hy fan de HAVO nei it VMBO gien omdat syn sport en it learen net mear te kombinearjen wie. We sjogge him op syn training yn Ljouwert en by de KNSB-cup yn Utrecht.
Eva wie yn 2014 al siik mar de dokters koene gjin oarsaak fine. Eva moast thúsbliuwe fan skoalle, wie in pear moanne yn it revalidaasjesintrum yn Beetstersweach. Se koe gjin leuke dingen mei har freonen dwaan en dat hat se bot mist. Ferline jier krige har heit kanker. Hy is wer better, mar it wiene twa drege jierren foar Eva.