Extremeskip: 058 Bikers

Finster op Fryslân laat u in de serie Extremeskip kennis maken met groepen in Fryslân, die zich door hun levensstijl bijzonder gedragen. Hobbyisten, sportievelingen, gedrevenen en idealisten en zo. Finster gaat bij hen op bezoek en onderzoekt wat deze vaak bijzondere mensen drijft in hun passie. De reguliere maatschappij verwondert zich over hen. Hoe gaan ze daar zelf mee om?
De 058-Bikers is een groep fanatieke motorrijders, die is ontstaan binnen de politie Leeuwarden. Ook een aantal gelijkgestemde en politie-minded niet-dienders is lid van de groep. Bekendheid werd verworven met de Egg-run, de Sint-run en de tochten met meiden van Fier Fryslân. De 058-Bikers vormen een sociale vereniging met als doelstelling motortoertochten te organiseren en mee te rijden met ritten voor motorrijders ongeacht je geslacht en/of het merk van de motor. Het logo van de 058-bikers is de scheve Leeuwarder toren, de Oldehove.