FIDEO: Thús út iten is dé trend foar de krystdagen dit jier

It is miskien wol dé trend fan dizze krystdagen. Thús út iten, no't minsken troch de coronamaatregels sels net nei it restaurant ta kinne. En dêrom bringe guon restaurants it krystmiel, of de krystbrunsj, nei de minsken ta.
Sjoch hjir nei de drokte yn de keuken fan restaurant 't Ponkje yn Wâldsein: