Unwissichheid oerhearsket by ûndernimmers: "Enorme klap die hier wordt uitgedeeld"

"Er wordt een enorme klap uitgedeeld aan de economie als geheel." Dat seit Joyce Walstra fan MKB Noord yn reaksje op de telefyzje-taspraak fan premier Mark Rutte moandeitejûn. De net-essinsjele winkels moatte oant en mei 19 jannewaris tichtbliuwe. "Zij hadden hun hoop gevestigd op deze periode: de kerst", seit Walstra.
Joyce Walstra
"Je zou kunnen zeggen dat nu ook de laatste sectoren hard getroffen worden met deze lockdown", seit Walstra. Neffens har is it wichtich wat der no barre sil kwa kompensaasjeregelingen. "Gaan we ook de inkopen die gedaan zijn door ondernemers vergoeden? Gaan we zorgen dat daar een tegemoetkoming voor komt? Zoals dat ook de laatste keer gebeurd is voor de horeca-ondernemers." Walstra seit dat se har bêst dwaan sil om dat no ek foar de detailhannel foar inoar te krijen.
Oft dizze maatregels soargje sille foar in soad falliseminten, wit Walstra noch net. "Dat vind ik heel ingewikkeld om dat vast te stellen. Daarvoor zullen we toch echt moeten zien hoeveel gebruik er gemaakt gaat worden van de NOW. We moeten ook echt zien wat de verwachte verkopen waren geweest in deze periode en hoe groot de omzetklap nu daadwerkelijk is. Ik durf niet te zeggen of het een grote faillissementsgolf wordt", seit Walstra. "Maar dat het impact zal hebben daar kunnen we wel van op aan."